Advokat med rätt erfarenhet

Ejder Advokatbyrå tillhandahåller jurister och advokater inom bland annat brottmål, familjerätt, vårdnadstvist, migrationsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik m.m.

Ejder Advokatbyrå förordnas regelbundet som offentligt biträde av landets tings- och förvaltningsrätter samt av olika myndigheter. Ejder Advokatbyrås kontor är belägna centralt i Stockholm, Södertälje och Nyköping men våra klienter besöker oss från hela landet.

Anförtro ditt ärende till våra kunniga jurister.

Boka en inledande konsultation

Vi hjälper dig med
Affärsjuridik
Entreprenadrätt
Arbetsrätt
Avtalsrätt
Familjerätt
Underhållsbidrag
Fastighetsrätt
Tvistemål
Bodelning
Brottmål
Arv
Mfl.