Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Vid Ejder Advokatbyrå hjälper vi våra klienter att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbete eller asyl.

Boka ett möte

Migrationsrätt

Den som är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare har rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Omyndiga barn har också rätt att förenas med sina föräldrar i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Den person man ska bo med i Sverige måste också kunna försörja er båda samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard där ni kan bo tillsammans.

Migrationsrätt och arbetstillstånd

Arbetstillstånd ska som huvudregel sökas från hemlandet. Ansökan kan lämnas in vid en svensk ambassad eller göras på internet. För en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft finns det flera aspekter som kan vara svåra att få klarhet i på egen hand. För att arbetstillstånd ska beviljas gäller att tjänsten har utannonserats, att anställningsvillkoren är goda och att omfattningen av arbete är sådan att lönen är minst 14 000 kr brutto per månad. Vidare ska arbetsgivaren ha för avsikt att teckna en sjukförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren. Om du ska ansöka om arbetstillstånd I Sverige kan vi biträda dig som ombud. Kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan.

Migrationsrätt och asyl

En person som söker asyl befinner sig alltid i en utsatt situation. Vi stöttar dig under den pågående utredningen och tillvaratar klientens intressen. Det som den asylsökande uppger vid de inledande muntliga utredningarna kommer att vara avgörande för den fortsatta utredningen. Det är därför av stor vikt att man tar kontakt med en jurist redan från början. Den som har sökt asyl i Sverige har i princip alltid rätt att få ett offentligt biträde. Du har då rätt att själv välja den advokat som du vill ha. Säg till Migrationsverket att du vill ha Ejder Advokatbyrå som ditt offentligt biträde så står staten för kostnaderna för vårt arbete.