Våra Medarbetare

Anförtro ditt ärende till våra kunniga jurister.
Ta gärna kontakt med oss nedan för en inledande konsultation.

Simon Boson

ADVOKAT

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2012
 • Advokatexamen, 2016

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2017

Specialistområden

 • Fastighetsrätt
 • Familjerätt
 • Obeståndsrätt
 • Brott & Skadestånd
 • Affärsjuridik

Isabella Bozdemir

JURIST

Isabella har erfarenhet från den dömande verksamheten då hon tjänstgjort som notarie på tingsrätt. Därigenom och tillsammans med sin erfarenhet från arbetet som jurist på Ejder advokatbyrå har hon erhållit stor processvana. Isabella anlitas och förordnas som målsägandebiträde i brottmål, ombud och offentligt biträde i migrationsrättsliga och förvaltningsrättsliga mål och som ombud i civilrättsliga och familjerättsliga tvister.

svenska, engelska, assyriska, syrianska

Utbildning

 • Notarietjänstgöring, 2017-2019
 • Juristexamen, 2016

Specialistområden

 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • LVU

Veronica Burman

ADVOKAT

Veronica har gedigen erfarenhet från arbete på advokatbyrå och därav god processvana. Veronica har även arbetat som jurist på förvaltningsrätt. Vid förvaltningsrätten arbetade Veronica med att bereda och föredra mål inför avgörande, främst inom migrationsrätt och socialrätt, men även mål enligt körkortslagen. Veronica åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2016
 • Advokatexamen, 2021

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2021

Specialistområden

 • Migrationsrätt
 • Brottmål
 • Socialrätt (LVU, LVM, LRV, LPT)
 • Körkortsmål
 • Familjerätt

Emelie Colling

JURIST

Emelie har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och åtar sig huvudsakligen ärenden inom familjerätt, migrationsrätt, EU-rätt och immaterialrätt. Därutöver arbetar Emelie även med bolagsrätt samt allmän affärsjuridik.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2018

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Skuldsanering och obestånd
 • EU-rätt
 • Immaterialrätt
 • IT- och dataskydd
 • Bolagsrätt
 • Allmän affärsjuridik

Oscar De Faire

ADVOKAT

Oscar åtar sig främst uppdrag inom brottmål som både försvarare och målsägandebiträde men även som ombud i tvister inom familjerätt, fastighetsrätt och fordringsmål. Oscar utgår från vårt kontor i Halmstad men åtar sig, utöver uppdrag i Halland, även uppdrag i Göteborgsområdet och i Skåne.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2017
 • Advokatexamen, 2020

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020

Specialistområden

 • Arv
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadstvist
 • Fastighetsrätt
 • Bodelning
 • Rättskydd och rättshjälp
 • Brottmål
 • Målsägandebiträde
 • Offentlig försvarare

Robert Klackenborn

ADVOKAT

Robert har gedigen erfarenhet inom den kommersiella rätten, särskilt av nöjesbranschen och avtalsrätten. Robert håller även i utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljöbrott. Robert är huvudsakligen verksam som försvarare i brottmål och som biträde i arbetsrättsliga mål.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2013
 • Fil. mag. i kommersiell rätt, 2013
 • Advokatexamen, 2020

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020

Specialistområden

 • Affärsjuridik
 • Avtal, köp & förhandling
 • Arbetsrätt
 • Nöjesjuridik
 • Familjerätt
 • Brottmål
 • Offentlig försvarare

Elnaz Zare

JURIST

Elnaz har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elnaz har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Elnaz under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

svenska, engelska, franska, persiska

Utbildning

 • Juristexamen, 2017

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt

Paulina Karlsson

Jurist

Paulina har studerat juristprogrammet vid Stockholms universitet. Paulina har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål.

Svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2019

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt

Erik Stenberg

VD

Erik har mångårig erfarenhet från konsult- och techbranschen. Där har han arbetat med företagsrådgivning inom finans och verksamhetsutveckling. Erik har också arbetat som CFO i börsbolag. Erik har genom sitt arbete erfarenhet av lednings- och styrelsearbete inom såväl ägarledda som institutionella bolag. Vikten av lagarbete och en sund kultur där värdeskapande för både medarbetare och kund är centralt i Eriks arbete.

Svenska, Engelska

076 - 17 40 592

Utbildning

 • Ekonomi examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 2007

Josefine Andreasson

Jurist

Josefine har erfarenhet av arbete vid såväl domstol som förvaltningsmyndighet då hon tjänstgjort som notarie på tingsrätt och dessförinnan arbetat på statlig myndighet. Josefine åtar sig både privata och offentliga uppdrag, främst som målsägandebiträde och som ombud i migrationsrättsliga och familjerättsliga mål.

Svenska, engelska

Utbildning

 • Notarietjänstgöring, 2019-2021
 • Juristexamen, 2018

Specialistområden

 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Civilrättsliga tvistemål