Våra Medarbetare

Anförtro ditt ärende till våra kunniga jurister.
Ta gärna kontakt med oss nedan för en inledande konsultation.

Simon Boson

ADVOKAT

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena ekobrott, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, bolagsrätt samt obestånd.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2012
 • Advokatexamen, 2016

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2017

Specialistområden

 • Fastighetsrätt
 • Familjerätt
 • Obeståndsrätt
 • Brott & Skadestånd
 • Affärsjuridik
 • Offentlig försvarare

Robert Klackenborn

ADVOKAT

Robert är huvudsakligen verksam som försvarare och målsägandebiträde i brottmål. Merparten av de brottmål Robert arbetar med rör arbetsmiljöbrott, ekobrott, narkotikabrott och våldsbrott.Robert håller även i utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljöbrott.Robert har omfattande erfarenhet av den kommersiella rätten, särskilt avtalsrätt, arbetsrätt och av förhandlingar.Robert har ett brinnande engagemang för olika rättvisefrågor och skriver ofta debattartiklar.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2013
 • Fil. mag. i kommersiell rätt, 2013
 • Advokatexamen, 2020

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020

Specialistområden

 • Affärsjuridik
 • Avtal, köp & förhandling
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt
 • Brottmål
 • Offentlig försvarare

Elizabeth Anzén

Jurist

Elizabeth har juristexamen från Juristprogrammet vid Stockholms universitet och har tidigare erfarenhet av att arbeta på advokatbyrå. Elizabeth anlitas som målsägandebiträde i brottmål och som ombud i civilrättsliga och familjerättsliga tvister. Utöver sitt arbete på advokatbyrå hjälper Elizabeth lika brottsofferjourer och kvinnojourer vilket gör att hon har kunskap inom mäns våld mot kvinnor och brottsoffrets situation. Innan Elizabeth tog sin juristexamen tjänstgjorde hon sex år som nämndeman vilket även givit henne insyn i och erfarenhet inom domstolsprocessen.

engelska, svenska

Utbildning

 • Juristexamen, 2019

Specialistområden

 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • LVU