Våra Medarbetare

Anförtro ditt ärende till våra kunniga jurister.
Ta gärna kontakt med oss nedan för en inledande konsultation.

Katarina Bagavac Andhill

ADVOKAT

Katarina har mångårig erfarenhet från arbete på advokatbyrå. Katarina åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag och är van vid att processa. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Katarina under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

svenska, engelska, serbokroatiska

Utbildning

 • Juristexamen, 2014
 • Advokatexamen, 2018

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2019

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migration
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn

Simon Boson

ADVOKAT

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2012
 • Advokatexamen, 2016

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2017

Specialistområden

 • Fastighetsrätt
 • Familjerätt
 • Obeståndsrätt
 • Brott & Skadestånd
 • Affärsjuridik

Isabella Bozdemir

JURIST

Isabella har erfarenhet från den dömande verksamheten då hon tjänstgjort som notarie på tingsrätt. Därigenom och tillsammans med sin erfarenhet från arbetet som jurist på Ejder advokatbyrå har hon erhållit stor processvana. Isabella anlitas och förordnas som målsägandebiträde i brottmål, ombud och offentligt biträde i migrationsrättsliga och förvaltningsrättsliga mål och som ombud i civilrättsliga och familjerättsliga tvister.

svenska, engelska, assyriska, syrianska

Utbildning

 • Notarietjänstgöring, 2017-2019
 • Juristexamen, 2016

Specialistområden

 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Civilrätt
 • Socialrätt (LVU, LVM, LRV och LPT)

Veronica Burman

JURIST

Veronica har tidigare erfarenhet från arbete på advokatbyrå och därav god processvana. Veronica har även arbetat som jurist på förvaltningsrätt. Vid förvaltningsrätten arbetade Veronica med att bereda och föredra mål inför avgörande, främst inom migrationsrätt och socialrätt, men även mål enligt körkortslagen. Veronica åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2016

Specialistområden

 • Migrationsrätt
 • Brottmål
 • Socialrätt (LVU, LVM, LRV, LPT)
 • Körkortsmål
 • Familjerätt

Emelie Colling

JURIST

Emelie har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och åtar sig huvudsakligen ärenden inom familjerätt, migrationsrätt, EU-rätt och immaterialrätt. Därutöver arbetar Emelie även med bolagsrätt samt allmän affärsjuridik.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2018

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Skuldsanering och obestånd
 • EU-rätt
 • Immaterialrätt
 • IT- och dataskydd
 • Bolagsrätt
 • Allmän affärsjuridik

Oscar De Faire

ADVOKAT

Oscar har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Oscar har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter. Han åtar sig även offentliga uppdrag som biträde i domstol.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2017
 • Advokatexamen, 2020

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020

Specialistområden

 • Arv
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadstvist
 • Fastighetsrätt
 • Bodelning
 • Rättskydd och rättshjälp
 • Brottmål
 • Målsägandebiträde
 • Offentlig försvarare

Robert Klackenborn

JURIST

Robert har gedigen erfarenhet inom den kommersiella rätten, särskilt av nöjesbranschen och avtalsrätten. Robert anlitas för olika typer av förhandlingar både större internationella och mindre lokala förhandlingar. Robert håller även i olika typer av utbildningar, bland annat hos Folkuniversitetet, i arbetsrätt, avtalsrätt, förhandlingsteknik m.fl. ämnen.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2013
 • Fil. mag. i kommersiell rätt, 2013

Specialistområden

 • Affärsjuridik
 • Avtal, köp & förhandling
 • Arbetsrätt
 • Nöjesjuridik
 • Familjerätt

Elnaz Zare

JURIST

Elnaz har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elnaz har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Elnaz under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

svenska, engelska, franska, persiska

Utbildning

 • Juristexamen, 2017

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt

David Särneö

Advokat

David har lång erfarenhet av arbete vid advokatbyrå och processande i domstol. Han har särskild kompetens gällande fastigheter, bostadsrätter och hyresfrågor. David tar gärna den enskildes sida gentemot det allmänna, vare sig det rör brottmål, skadeståndskrav eller annat.

Svenska, Engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2015
 • Advokatexamen, 2019

Advokatsamfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020

Specialistområden

 • Fastighetsrätt
 • Skadestånd och försäkring
 • Brottmål

Paulina Karlsson

Jurist

Paulina har studerat juristprogrammet vid Stockholms universitet. Paulina har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål.

Svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2019

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt