Våra Medarbetare

Anförtro ditt ärende till våra kunniga jurister.
Ta gärna kontakt med oss nedan för en inledande konsultation.

Katarina Bagavac Andhill

ADVOKAT

Katarina har mångårig erfarenhet från arbete på advokatbyrå. Katarina åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag och är van vid att processa. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Katarina under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

svenska, engelska, serbokroatiska

Utbildning

 • Juristexamen, 2014
 • Advokatexamen, 2018

Advokatsfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2019

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migration
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn

Simon Boson

ADVOKAT

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2012
 • Advokatexamen, 2016

Advokatsfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2017

Specialistområden

 • Fastighetsrätt
 • Familjerätt
 • Obeståndsrätt
 • Brott & Skadestånd
 • Affärsjuridik

Isabella Bozdemir

JURIST

Isabella har erfarenhet från den dömande verksamheten då hon tjänstgjort som notarie på tingsrätt. Under tiden som tingsnotarie har Isabella berett och föredragit mål och ärenden, beslutat och dömt i tvistemål och brottmål samt hållit i diverse sammanträden i egenskap av rättens ordförande. Isabella har därigenom erhållit stor processvana.

svenska, engelska, assyriska, syrianska

Utbildning

 • Juristexamen, 2016

Specialistområden

 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Civilrätt

Veronica Burman

JURIST

Veronica har tidigare erfarenhet från arbete på advokatbyrå och därav god processvana. Veronica har även arbetat som jurist på förvaltningsrätt. Vid förvaltningsrätten arbetade Veronica med att bereda och föredra mål inför avgörande, främst inom migrationsrätt och socialrätt, men även mål enligt körkortslagen. Veronica åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2016

Specialistområden

 • Migrationsrätt
 • Brottmål
 • Socialrätt (LVU, LVM, LRV, LPT)
 • Körkortsmål
 • Familjerätt

Emelie Colling

JURIST

Emelie har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och åtar sig huvudsakligen ärenden inom familjerätt, migrationsrätt, EU-rätt och immaterialrätt. Därutöver arbetar Emelie även med bolagsrätt samt allmän affärsjuridik.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2018

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt
 • Skuldsanering och obestånd
 • EU-rätt
 • Immaterialrätt
 • IT- och dataskydd
 • Bolagsrätt
 • Allmän affärsjuridik

Oscar De Faire

ADVOKAT

Oscar har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Oscar har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter. Han åtar sig även offentliga uppdrag som biträde i domstol.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2017
 • Advokatexamen, 2020

Advokatsfundet

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2020

Specialistområden

 • Arv
 • Underhållsbidrag
 • Vårdnadstvist
 • Fastighetsrätt
 • Bodelning
 • Rättskydd och rättshjälp
 • Brottmål
 • Målsägandebiträde
 • Migrationsrätt

Annie Karlsson

Jurist

Annie har studerat juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Annie har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2020

Specialistområden

 • Migrationsrätt
 • Avtalsrätt
 • Tvistemål
 • Arbetsrätt

Robert Klackenborn

JURIST

Robert har gedigen erfarenhet inom den kommersiella rätten, särskilt av nöjesbranschen och avtalsrätten. Robert anlitas för olika typer av förhandlingar både större internationella och mindre lokala förhandlingar. Robert håller även i olika typer av utbildningar, bland annat hos Folkuniversitetet, i arbetsrätt, avtalsrätt, förhandlingsteknik m.fl. ämnen.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2013
 • Fil. mag. i kommersiell rätt, 2013

Specialistområden

 • Affärsjuridik
 • Avtal, köp & förhandling
 • Arbetsrätt
 • Nöjesjuridik
 • Familjerätt

Kevin Nilsson

JURIST

Kevin har studerat juristprogrammet vid Örebro universitet. Kevin har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter.

svenska, engelska

Utbildning

 • Juristexamen, 2020

Specialistområden

 • Migrationsrätt
 • Avtalsrätt
 • Arbetsrätt

Elnaz Zare

JURIST

Elnaz har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elnaz har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Elnaz under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

svenska, engelska, franska, persiska

Utbildning

 • Juristexamen, 2017

Specialistområden

 • Familjerätt
 • Migrationsrätt