Patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt är olika skyddsformer, men de syftar alla till att skydda ditt verk mot intrång och skapar konkurrensfördelar mot andra aktörer. Ejder Advokatbyrå är behjälpliga vid utredningar om huruvida ett immaterialrättsligt intrång har gjorts, vi hjälper till att ta fram en lösningar vid diverse immaterialrättsliga bekymmer och om det behövs driver vi även igenom din sak i domstol eller vid förhandlingar.

Boka ett möte

Immaterialrätt

Patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt är olika skyddsformer, men de syftar alla till att skydda ditt verk mot intrång och skapar konkurrensfördelar mot andra aktörer. Ejder Advokatbyrå är behjälpliga vid utredningar om huruvida ett immaterialrättsligt intrång har gjorts, vi hjälper till att ta fram en lösningar vid diverse immaterialrättsliga bekymmer och om det behövs driver vi även igenom din sak i domstol eller vid förhandlingar.

Patent

Ett patent är ett skydd gentemot kommersiella aktörer som vill utnyttja din uppfinning. Patentet ger dig ett tidsbegränsat skydd som gör att ingen annan får tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan att du gett tillstånd.

Varumärke

Ett varumärke är ett slags kärl som kan fyllas av värden. All er marknadsföring och alla era kundkontakter kommer att påverka ert varumärkes värde. Att skapa ett effektivt skydd för varumärket är viktigt, inte bara för att andra inte ska åka snålskjuts, utan också för att andra inte ska skada det som du har byggt.

Design

En designregistrering skyddar, under 25 år, den form som du gett din produkt och hindrar andra från att använda samma utseende på sina produkter.

Upphovsrätt

Den som har skapat ett konstnärligt verk varesig det gäller musik, film, litteratur, datorprogram får upphovsrätt till verket (copyright). Vid konstnärligt författande eller skapande erhålls skydd erhålls automatiskt, om verket ifråga är tillräckligt distinkt. Det vill säga utan att man behöver vidta någon särskild åtgärd, som att ansöka om copyright eller fästa ett © i anslutning till verket.

Upphovsrätt är i teorin ett mycket starkt skydd till förmån för konstnären. Skyddet är dock mycket avgränsat, det vill säga det gäller praktiskt taget bara exakt den yttre skapelsen, t. ex. boken eller tavlan, i originalform. Detta medför bland annat att man inte får något skydd för idén till en bok, oavsett hur nyskapande eller briljant idén må vara.

Gemensamt skapande och förfogande

Om flera personer har bidragit till det konstnärliga skapandet av samma verka får personerna gemensamt upphovsrätten till detsamma. Om personerna sedan blir oense om hur de ska använda verket kan någonting med enorm potential bli praktiskt taget värdelöst. Det kan därför vara värt att ta in en utomstående som kan medla mellan parterna och hjälpa er få fram en lösning som fungerar för samtliga inblandade.

Ytterligare en källa till konflikter när det gäller samförfattande är konstnärernas rätt att förfoga över verket, till exempel att upplåta de kommersiella rättigheterna till ett manus åt en filmproducent. I dessa fall krävs typiskt sett att samtliga som har varit inblandade i det konstnärliga skapande är överens. Det vill säga deras respektive upphovsrätt till verket är inte självständiga, utan beroende av övriga medskapares.

Intrång

Får jag starta en sökmotor som heter ”Moogle” eller ta bort alla vokaler i Harry Potter och sälja det redigerade verket? Får jag genom”citaträtten” använda 10% av en given text i ett verk som jag har skapat? Svaret på frågorna är i dessa fall nej. När det gäller immaterialrättsliga intrång så kan man inte ställa upp enkla regler, utan om tvisten går till domstol kommer det ofta landa i om någonting är i all väsentlighet likt någonting annat eller om konsumenter kan tänkas förväxla era respektive tjänster.

Uppdragsavtal

Eftersom det kan vara svårt att avgöra en viss persons upphovsrätt till ett visst verk, speciellt efter att verket har om- och bearbetats, så kan det vara klokt att skriva ett uppdragsavtal. Det vill säga ett avtal om att en viss ersättning ska utgå för skapandet. Att göra klart om ersättningen och om hur det förhåller sig med de ekonomiska rättigheterna till projektet så tidigt som möjligt är ofta klokt.

Ersättningen kan exempelvis vara baserad på antal ord eller på den tid som lagts ned. Ersättningen kan även utgå som en viss del av de ekonomiska rättigheterna till projektet genom en så kallad egeninsats.

Vi förhandlar, granskar och upprättar avtal underhållningsbranschen. Exempel på sådana avtal är artistavtal, finansieringsavtal, förlagsavtal, producentavtal, samproduktionsavtal, agentavtal, bokningsavtal, managementavtal, licensavtal, sponsoravtal samt avtal om merchandising.