Praktiskt taget all affärsverksamhet drivs i någon form av sammanslutning, där det finns fördelar och nackdelar beroende på vilken form som väljs. Vi vägleder dig genom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna och hjälper dig välja rätt.

Boka ett möte

Bolagsrätt

Praktiskt taget all affärsverksamhet drivs i någon form av sammanslutning, där det finns fördelar och nackdelar beroende på vilken form som väljs. Vi vägleder dig genom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna och hjälper dig välja rätt.

Bolagsrätt utgör grunden i affärsjuridiken då området hanterar hur ett bolag fungerar som juridisk person. Vi arbetar dagligen med frågor som berör olika typer av bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Ejder Advokatbyrå biträder under bolagets samtliga skeden, från bildande, kapitalanskaffning och ägarfrågor till likvidation.

Vid bildande och under vägens gång kommer ett antal dokument att upprättas, i syfte att fördela ansvar och avgränsa behörighet. Om dessa dokument inte upprättas på lämpligt vis kommer oundvikligen tvister att uppkomma, om eller när så sker biträder vi er i domstol eller vid skiljeförfarande.

Ejder Advokatbyrå upprättar, förklarar och tolkar de avtal som är mest centrala för bolagets verksamhet. Vi hjälper er genom att bygga och se över er verksamhets juridiska stabilitet.

Vi biträder bland annat med

  • upprättande av aktieägaravtal
  • styrelseuppdrag
  • biträde vid bolagsstämmor
  • Omstrukturering och koncernfrågor
  • Kapitaltäckningsfrågor såsom regelverket kring kontrollbalansräkning
  • Frågor om ansvarsgenombrott
  • Styrelseansvarsfrågor
  • Upplösning av bolaget