Entreprenad innebär att en entreprenör åtar sig att utföra ett projekt eller en leverans inom en viss tid. Beställaren och entreprenören skriver då ett avtal som reglerar entreprenaden. Varje entreprenad består av tre huvuddelar: projektering, utförande och besiktning/godkännande. Oavsett er erfarenhet kan våra jurister guida er igenom alla delar av entreprenaden ifråga.

Ejder Advokatbyrå kan biträda er vid tolkning av byggbranschens standardavtal på området. Ejder Advokatbyrå biträder beställare, byggherrar, entreprenör och tekniska konsulter.

Boka ett möte

Entreprenadjuridik

Entreprenad innebär att en entreprenör åtar sig att utföra ett projekt eller en leverans inom en viss tid. Beställaren och entreprenören skriver då ett avtal som reglerar entreprenaden. Varje entreprenad består av tre huvuddelar: projektering, utförande och besiktning/godkännande. Oavsett er erfarenhet kan våra jurister guida er igenom alla delar av entreprenaden ifråga.

Ejder Advokatbyrå kan biträda er vid tolkning av byggbranschens standardavtal på området. Ejder Advokatbyrå biträder beställare, byggherrar, entreprenör och tekniska konsulter.

Entreprenadrätt eller Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik kallas även för entreprenadrätt, och handlar om de beställningar, löpande frågor, normer och tvister som sker inom ramen för en entreprenad. Inom entreprenadbranschen används ofta gemensamma standardavtal (tex. AB 04/ABT 06/ ABK 09, ABS 09) som förenklar processen, men dessa kan ofta behöva kompletteras med ett särskilt avtal för det givna fallet.

Tvister kan uppstå både under upphandling, avtalsskrivande eller medan projektet pågår. För att i största möjliga utsträckning undvika tvister är själva avtalet mycket viktigt, eftersom det reglerar vad de båda parterna har att förhålla sig till under entreprenaden. Genom att undvika fallgropar och risker när avtalet utformas kan du minska risken väsentligt för att en tvist ska uppstå.

Fullservice

Entreprenadjuridiken påverkas också av frågor som rör miljörättsliga aspekter och plan- och bygglagen, till exempel bygglov och miljörättsliga överväganden under en entreprenad. Hos Ejder Advokatbyrå finner ni gedigen kompetens inom alla rättsområden som angränsar till entreprenadjuridiken.

Tvister och Konflikter

Även om de flesta entreprenadprojekt slutförs utan problem, så kan det i vissa fall hända att en tvist mellan beställare och entreprenör uppstår. De flesta tvister handlar om att man på något sätt inte är överens om utförandet, avseende resultat eller tidsåtgång. I nämnda eller i andra fall kan även priset omförhandlas, dvs som en konsekvens av någon slags avvikelse eller oförutsedd händelse.

En lyckad entreprenad vilar på väl utformade avtal, som parterna förstår. Om ni redan från början är överens och har koll på allt som står i avtalet minskar risken för tvist. En bra advokat kan verka som ett stöd före, under och efter entreprenaden – vilket ofta hjälper er spara pengar på onödiga tvister.