Blogg

Följ vår blogg och ta del av nyheter och våra tankar kring det senaste inom vår bransch.

Misstänkt för skattebrott – frikänd, böter eller fängelse...

Skattebrott regleras enligt skattebrottslagen och är, jämte bokföringsbrott, ett av de vanligaste förekommande ekobrotten. I stora drag handlar skattebrott om skyldigheten att lämna felaktiga uppgifter som ska ligga till grund för skatteberäkning, när det föreligger en skyldighet att lämna korrekta taxeringsuppgifter. De felaktiga uppgifterna ska ha lämnats skriftligen och ska dessutom medfört fara för att...

Läs mer

Arbetsmiljöbrott – byggarbetsplatser och farliga arbeten

Den 18 januari 2022 meddelade Kristianstads tingsrätt en dom där två bolag riskerade företagsbot och fyra personer var åtalade för arbetsmiljöbrott. Bakgrunden var en sprängningsolycka som inträffade inom en bergtäktverksamhet under 2015. Efter en sprängning kvarblev odetonerad dynamit som en grävmaskinist, av olyckshändelse, utlöste. Explosionen slungade ett ca 300 kg tungt stenblock vilket träffade grävmaskinisten,...

Läs mer