Karriär

Ejder Advokatbyrå är en fullservicebyrå som tillhandahåller jurister och advokater inom bland annat brottmål, familjerätt, vårdnadstvist, migrationsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt och affärsjuridik. Ejder Advokatbyrå förordnas regelbundet som offentligt biträde av domstolarna på Väst- och Östkusten samt av olika myndigheter.

Ejder Advokatbyrås kontor är belägna i Göteborg, Stockholm, Halmstad och Nyköping. Ejder Advokatbyrå startades med ambitionen att forma en ny typ av advokatbyrå. En advokatbyrå där man genom ett strukturerat arbetssätt och bra processer kan skapa en god arbetsmiljö, där medarbetare utvecklas och kan fördjupa sina specialistkompetenser. En arbetsmiljö där balans i livet och kvalitet premieras framför långa arbetsdagar.

För närvarande har vi inga lediga tjänster.