Den som har blivit utsatt för ett brott har ofta rätt att få ett målsägandebiträde utsett. Målsägandebiträdet ska bevaka brottsoffrets rätt, framställa skadeståndskrav och i övrigt verka som ett stöd vid polisutredningen och processen i domstol.

Boka ett möte

Målsägandebiträde

Polisförhör

Du kan begära oss som målsägandebiträde när du gör en polisanmälan. Du kan begära ett målsägandebiträde direkt hos polisen men vi kan även hjälpa dig att ansöka om att vi blir förordnande som ditt målsägandebiträde. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur detta går till och om hur vi kan hjälpa dig att få upprättelse.

Domstolsprocessen

Målsägandebiträde kan även hjälpa målsäganden att känna sig så trygg som möjligt inför och under en rättegång. Att känna till hur själva rättegången går till och målsägandebiträdets roll kan ofta bidra till att minska anspänningen inför rättegången.

Skadestånd

Om det är aktuellt att föra en skadeståndstalan mot den eller de som har utsatt målsäganden för ett brott kan målsägandebiträdet hjälpa till även med detta. Målsägandebiträdet hjälper då bland annat med att precisera ett skadeståndsbelopp och att åberopa den bevisning som är aktuell.