Frågor om lokalhyra, det vill säga affärsmässig hyra av till exempel kontor eller butik, kan bli en kostsam fråga om den inte hanteras korrekt. Vi kan hjälpa er från avtalsförhandlingar, omförhandlingar, villkorsändringar till uppsägningar och tvist i hyresnämnden och domstol.

Boka ett möte

Kommersiell lokal

Vi biträder er vid lokalhyra, från avtalsförhandlingar, omförhandlingar, villkorsändringar till uppsägningar och tvist i hyresnämnden och domstol.

Besittningsskydd

Lokalhyresgäster har ett indirekt besittningsskydd, vilket uppkommer nio månader efter tillträde till en affärslokal. Ett företag som blir uppsagt efter nio månader kan ha rätt till ersättning, förutom då hyresvärden säger upp avtalet på grund av vissa särskilda skäl. Normalt motsvarar ersättningen som ska utgå 12 månadshyror. Under vissa omständigheter, som vid rivning eller renovering, kan hyresvärden – istället för att behöva betala ersättning – ha alternativet att erbjuda en ersättningslokal. Frågor om ersättningslokalens storlek, läge, skick, lämplighet för verksamheten tenderar att aktualiseras i dessa fall. Det är då lämpligt att anlita en advokat som har erfarenhet av den kommersiella hyresrätten, för en juridisk analys i dessa lägen.

Skadestånd

Som exempel på fall där en hyresgäst på grund av det indirekta besittningsskyddet har rätt till ersättning kan nämnas ett från Svea Hovrätt där en hyresvärd förpliktigades att betala 136 miljoner kronor i skadestånd. Fallet understryker vikten av att som bostadsrättsförening sätta sig in i normalt förekommande risker vid lokalhyra.

Enligt reglerna i hyreslagen ska en hyresvärd regelmässigt ersätta en lokalhyresgäst med ett belopp i vart fall motsvarande 12 månaders hyra. Täcks inte de förluster som hyresgästen anser sig få av det beloppet har den rätt till mer ersättning. En hyresvärd ska i “skälig omfattning” ersätta en hyresgäst för ytterligare förlust. Det kan handla om ersättning för förlorade uppdrag och försäljning, flyttkostnader m.fl. I sista hand är det hyresnämnden som avgör frågor om indirekt besittningsskydd och skadestånd.