Om du blir kallad av polisen till förhör har du en större möjlighet att dina rättigheter blir tillgodosedda om du har en advokat vid din sida. Ring därför oss så kan vi närvara vid förhöret. Vi åtar oss offentliga försvararuppdrag, det vill säga uppdrag som försvarare där vi förordnas av tingsrätten. Vi åter oss även uppdrag som privat försvarare, alltså uppdrag där vi anlitas direkt av dig om du är misstänkt för något brott.

Boka ett möte

Brottmål

En privat försvarare, det vill säga en försvarare där du själv får stå för kostnaden, behöver inte nödvändigtvis vara advokat eller ens jurist.

Det är bara advokater som får uppdrag som offentliga försvarare. Detta eftersom försvararen anses som en så pass viktig roll inom rättsstaten, att man av denna anledning vill upprätthålla vissa kvalitetskrav på försvarsadvokaten. I vardagligt tal kallas offentlig försvarare även för brottmålsadvokat eller försvarsadvokat, alltså en advokat som är specialiserad på brottmål.

I Göteborg kan Göteborgs tingsrätt utse en offentlig försvarare. Du har i sådant fall rätt att önska den advokat som du vill ha som försvarare.

Offentlig försvarare och privat försvarare

Skillnaden mellan den offentliga försvararen och en privat sådan är kvalitetskraven och kostnaden. Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen medans du får stå kostnaden för den privata försvararen, du kan dock få ersättning i efterhand om du frikänns från brottet.

Om du har god inkomst kan du dock bli återbetalningsskyldig för den ersättning som staten betalar för ditt försvar.

Försvararens roll är att alltid se till dina intressen, se till att du får en rättvis rättegång och att se till saken blir utredd i den omfattningen som anstår en rättsstat.

Ni är välkommen att kontakta oss