Försvarare som arbetar med bokföringsbrott

Skillnad mellan brottmål och ekobrott
Det är endast advokater som får ta uppdrag om offentlig försvarare i brottmål. Bland de kollegor som arbetar som offentliga försvarare är det en mindre skara som specialiserar sig på ekobrott. Många advokater, säkerligen de flesta, har inte mycket högre kompetens inom ekonomi och bokföring än vad icke-jurister har. Då talar jag exempelvis om förmågan att kunna läsa och förstå räkenskapsinformation. Att förstå vad en grundbok är, vad en huvudbok är och snabbt kunna läsa och förstå ett bolags balans- och resultaträkning.

Bokföringsbrottet en vanlig typ av ekobrott
Bokföringsbrottet är ett av de vanligaste ekobrotten vi har. Som styrelseledamot i ett bolag har man ett långtgående ansvar för att bokföringen uppfyller krav enligt bokföringslagen och god redovisningssed. Det är ett av få brott som inte kräver uppsåt för att man ska dömas. Du kan t.ex. dömas för bokföringsbrott även om du inte ens förstod att du hade ansvar för bokföringen!

Många gånger blir man misstänkt för bokföringsbrott fastän ett brott egentligen inte begåtts. Det kan exempelvis vara så att underlag som misstänks saknas egentligen finns lagrade någonstans. Det kan också vara så att polisen missbedömt hur allvarligt bokföringsfelet är och att felet egentligen inte utgör ett bokföringsbrott.

Offentliga försvarare utan nödvändig kompetens inom ekobrott
För att kunna förstå varför ens klient är misstänkt och vad som behöver göras för att skingra dessa misstankar så behöver försvarsadvokaten besitta åtminstone grundläggande kunskaper inom ekonomi och bokföring. I bästa fall kan advokaten genom egen utredning skingra misstankarna redan i samband med det första förhöret. Exempelvis genom att förklara för polisen var saknat material finns eller till och med överlämna materialet i samband med förhöret. Om försvararen inte har ekonomiska kompetensen är man istället ofta utelämnad till att polisen och åklagaren utreder saken och skingrar misstankarna. Poängen med att ha en sådan försvarare kan ifrågasättas. Trots detta ser man ofta att advokater förordnas i ekobrott som saknar den här kompetensen.

Advokater vid Ejder advokatbyrå är specialiserade på ekobrott
Vid Ejder Advokatbyrå arbetar försvarsadvokater som är specialiserade inom ekobrott. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare. Vid misstanke om brott är du välkommen att höra av dig till oss. Vi åtar oss uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg och Halmstad. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.