Rätt till försvarsadvokat vid trafikbrott?

Misstänkt för trafikbrott 

Alla personer som är misstänkta för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en advokat. Staten betalar då hela eller delar av kostnaden för den offentliga försvararen istället för dig som misstänkt för brottet. Vid framför allt mindre allvarliga brott, som t ex olika typer av trafikförseelser, har man dock inte rätt till offentlig försvarare då staten i dessa fall anser att den misstänkte kan föra sin talan själv. Du har då rätt att anlita en privat försvarare som bevakar dina intressen och för din talan i domstol.

Påföljderna ett trafikbrott som t ex vårdslöshet i trafik kan leda till varierar från böter till fängelse. Men för de allra flesta människor är det själva återkallelsen av körkortet som är tyngst att bära. Många väljer därför att anlita en privat försvarare för att även i dessa fall få tillgång till en juridiskt kunnig expert som kan försvara sin sak i domstol. En advokat eller jurist har även större erfarenhet av regleringen kring körkortsåterkallelser samt domstolsprocessen och vet hur man ska agera.

Rätt till försvarare vid trafikbrott 

Till skillnad från en offentlig försvarare bekostar du uppdraget själv för din privata försvarare. I de flesta fall kan dock din försäkring betala helt eller delvis för uppdraget och därav kan kostnaderna för ett sådant ärende hållas relativt låga. Försäkringen gäller ofta vid förseelser som hastighetsöverträdelser, när du gjort en otillåten omkörning, inte iakttagit stopplikt eller när du kört mot röd stoppsignal, etc.

Kostnader för försvarare 

Att anlita en privat försvarare kan hjälpa dig att få dig frikänd för ett trafikbrott och därmed förhindra att ditt körkort blir återkallat. I annat fall kan en privat försvarare kraftigt öka dina chanser i ett trafikbrottmål genom att t ex få en kortare spärrtid på ditt körkort eller att få en varning i stället för spärrtid på ditt körkort. Om du blir frikänd ersätter dessutom staten din kostnad för din försvarare.

Indraget körkort 

Att få indraget körkort är inte ett straff i lagens mening. Dock är körkortet oftast viktigare för en människa än det straff man kan få. Har du fått ditt körkort återkallat eller är du misstänkt för trafikbrott kan du vända dig till oss på Ejder Advokatbyrå. Vi åtar oss uppdrag som både privat och offentlig försvarare och har erfarenhet inom olika typer av trafikbrott.

Välkommen att ringa vår växel på tel: 031 38 38 200 eller fylla i formuläret nedan!