Vad kan jag få i bodelningen?

Bodelning är en juridisk process där ägodelar och skulder delas upp mellan makar när äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller dödsfall. Syftet med en bodelning är att skapa en ordnad och rättvis fördelning av ägodelar och skulder när äktenskapet upplöses.

Det finns flera områden där tvister kan uppstå under en bodelning där parterna inte är överens. Några exempel på dessa områden där parterna kan vara oeniga är följande:

  • Värdering av bostad vid bodelning: Ofta är den gemensamma bostaden en stor tillgång och det kan vara svårt att komma överens om hur den ska värderas eller om och hur en part ska köpa ut den andra.
  • Bankkonton vid bodelning: Tvister kan t ex uppstå över hur bankkonton och investeringar ska delas upp eller om att makar kan misstänka varandra för att inte redovisa vilka bankkontotillgångar de har.
  • Värdering av företag vid bodelning: Om en eller båda parterna äger eller driver ett företag kan det vara komplicerat att bestämma hur företagsandelarna ska fördelas eller/och hur företaget ska värderas.
  • Tjänstepension vid bodelning: Pensionsförmåner och pensionssparande kan vara föremål för tvist, särskilt om de ackumulerades under äktenskapet. Här finns ofta frågor kring tjänstepensioner och huruvida de ska ingå i bodelningen eller inte.
  • Skulder vid bodelning: Här kan ofta frågor från parterna finnas kring vilka skulder som ska ingå i bodelningen eller inte.
  • Bröllopssmycken vid bodelning: Möbler, bröllopssmycken, presenter/gåvor och andra personliga ägodelar kan vara känsliga ämnen för tvist om det finns starka känslomässiga band till vissa föremål.
  • Vilket underhåll har jag rätt till vid skilsmässa Om det finns barn involverade kan tvister uppstå kring frågor som föräldraansvar, vårdnad och underhållsbidrag.
    Vid tvist om bodelning eller om du behöver rådgivning gällande bodelning bör du konsultera en advokat eller juridisk expert med kunskap inom ekonomisk familjerätt, särskilt om ärendet är komplext och om det finns konflikter parterna emellan.

Vid tvist om bodelning eller om du behöver rådgivning gällande bodelning bör du konsultera en advokat eller juridisk expert med kunskap inom ekonomisk familjerätt, särskilt om ärendet är komplext och om det finns konflikter parterna emellan. Ejder Advokatbyrå är specialiserad inom ekonomisk familjerätt och har kunskap om de lagar och regler som styr bodelning. Vi kan ge dig råd om dina rättigheter och skyldigheter enligt svensk lagstiftning. Vid tvist eller andra oenigheter mellan parterna angående fördelningen av tillgångar och skulder kan vi även biträda vid förhandlingar för att uppnå en överenskommelse som är rättvis och godkänd av båda parter. Vi kan även hjälpa till med att upprätta och granska avtal för att säkerställa att de juridiska dokumenten är korrekta och täcker alla relevanta aspekter av bodelningen.

Välkommen att höra av dig till oss på Ejder Advokatbyrå! Vi åtar oss uppdrag över hela landet. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.