Ansvar för styrelseledamot vid konkurs

När ett företag går i konkurs kan det ha stora konsekvenser för de anställda, aktieägarna och andra intressenter. Men det kan också drabba styrelseledamöterna på olika sätt, beroende på om de har agerat oegentligt eller beroende på omständigheterna kring konkursen.

Ansvar för brott

Om det finns misstankar om att en eller flera styrelseledamöter har agerat oegentligt i samband med företagets konkurs kan de bli åtalade och dömda för olika brott, såsom bokföringsbrott, skattebrott, trolöshet mot huvudman m.m. Detta kan leda till böter, fängelse eller andra straff.

Ansvar för skulder

Styrelseledamöter kan också bli ansvariga för företagets skulder och förpliktelser genom så kallat personligt ansvar. Detta innebär att de kan bli ombedda att betala tillbaka pengar till företaget eller till kreditgivare och andra som företaget har skulder till.

Det är också vanligt att styrelseledamöter blir avstängda från viss verksamhet efter en konkurs. Till exempel kan de bli avstängda från att vara styrelseledamot eller verkställande direktör i andra företag under en viss tid. Detta kan ha stora konsekvenser för deras professionella liv och kan påverka deras förmåga att få anställning eller starta nya företag i framtiden.

Att vara styrelseledamot innebär ett stort ansvar

Sammantaget kan konsekvenserna för styrelseledamöter när ett företag går i konkurs vara allvarliga och kan påverka både deras professionella och personliga liv. Det är därför viktigt att styrelseledamöter är medvetna om sina plikter och ansvarsområden. Det är viktigt styrelseledamöter agerar på ett ansvarsfullt sätt för att förebygga konkurs och för att undvika risker personligen. Styrelsen ska ha en god företagsledning, en öppen och transparent kommunikation med andra intressenter och sörja för att företaget har en sund ekonomi.

Att vara styrelseledamot i ett företag innebär att du har ett stort ansvar. Du kan drabbas av allvarliga konsekvenser om företaget går i konkurs. Det är därför viktigt att du är medveten om dina plikter och ansvarsområden och att du agerar på ett ansvarsfullt sätt för att förebygga konkurs och andra problem.

Om du är styrelseledamot i ett företag och det går i konkurs är det viktigt att du söker professionell rådgivning och hjälp för att hantera situationen på ett lämpligt sätt. Du kan också behöva rådgöra med advokat eller annan juridisk expert om dina rättigheter och skyldigheter som styrelseledamot.

Advokat

Vid Ejder Advokatbyrå arbetar försvarsadvokater som är specialiserade inom ekobrott. Vi åtar oss uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare. Vid misstanke om brott är du välkommen att höra av dig till oss. Vi åtar oss uppdrag över hela landet och har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg och Halmstad. Vid frågor kan ni ringa vår växel, på 031-38 38 200, eller skicka in ett formulär nedan.