Företagsbot – 5 000 kronor eller 500 miljoner kronor

En företagsbot är en särskild konsekvens, som kan dömas ut av en domstol, på grund av brott som har begåtts i näringsverksamhet. Bolaget ifråga får då betala en viss summa till staten.

Kan företag begå brott

Nej. Företagets företrädare kan däremot begå olika typer av brott, som har koppling till näringsverksamheten.

Vem inom företaget ska ha begått brottet

I regleringen om företagsbot, som finns i brottsbalken, nämns två olika kategorier av personer som ska ha begått brottet ifråga. Brottet kan dels vara begånget av en person i företagsledande ställning, till exempel VD, eller av någon annan person som har haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Vilken typ av handlande kan leda till en företagsbot

Som exempel kan bolagets företrädare ge sina anställda order om att dumpa miljöfarligt avfall, där sådant inte ska dumpas, vilket kan vara olagligt enligt miljöbalken. Bolagets företrädare kan även underlåta att tillse att samma anställda har tillräckligt skydd för att inte bli skadade av det miljöfarliga avfallet. Oavsett om de anställda blir skadade eller ej så kan ett brott vara begånget, läs mer om detta i inlägget som handlar om arbetsmiljöbrott.

Vid vilka brott kan företagsbot utgå

En mängd olika typer av brott i näringsverksamhet kan leda till en företagsbot, men det måste handla om ett brott där strängare straff än böter kan utgå. Exempel på vanliga typer av brott, där företagsbot kan bli aktuellt, följer.

Arbetsmiljöbrott
Miljöbrott
Brott mot utlänningslagen
Ekonomisk brottslighet, så kallade ekobrott, till exempel
Skattebrott
Bokföringsbrott

Storlek på företagsbot

En företagsbot ska i normala fall bestämmas till ett belopp mellan 5 000 kr och 10 miljoner kr. Beloppet ska bestämmas närmare genom en helhetsbedömning av den samlade brottsligheten. Det finns ett visst utrymme för en så kallad ”förhöjd företagsbot”, då boten kan uppgå till 500 miljoner kr. Lagändringen som medförde att en förhöjd företagsbot kan utgå är dock relativt ny, så i skrivande stund har ingen förhöjd företagsbot utdömts.

Vad kan man då göra

Ejder Advokatbyrå biträder bolag som riskerar företagsbot. Ett antal av våra advokater åtar sig mer eller mindre uteslutande uppdrag som offentlig försvarare eller privat försvarare i brottmål. Om ni har fått information om att ert företag riskerar en företagsbot är ni välkommen att kontakta oss, antingen via formuläret nedan eller genom att ringa vår växel på 031-38 38 200.

Ejder Advokatbyrå har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Vänersborg, Uddevalla och Halmstad men vi åtar oss uppdrag över hela Sverige.