Misstänkt för bokföringsbrott

Begär försvarare med erfarenhet av bokföringsbrott

Om du blir misstänkt för bokföringsbrott är det första du ska göra att begära av polisen att du får en offentlig försvarare med erfarenhet av bokföringsbrott. Du måste själv förklara för polisen vilken advokat som du önskar ha som din offentliga försvarare.

Bokföringsbrott är ett komplext brott

Bokföringsbrott är ett komplext brott där det ofta är svårt för den enskilde att bedöma om man har begått ett brott eller inte. För att kunna bedöma detta måste man ha kunskap inte bara om brottsbalkens regler utan även om bokförings- och redovisningslagar. Eftersom reglerna kring brottet är komplicerade kan man ofta bli misstänkt bara på grund av att polisen missförstått hur saker ligger till, eller till och med missförstått vad som faktiskt är brottsligt eller inte enligt lagen.

Det första polisförhöret

Det första polisförhöret är som regel det mest kritiska under förundersökningen och det är av oerhörd vikt att du dessförinnan diskuterat med din försvarare vilken strategi ni ska följa. Din försvarare kommer också vara med dig under förhöret och se till att dina rättigheter tillvaratas. Det första förhöret är ett ypperligt tillfälle att få ytterligare information från polisen om vad misstanken mot dig består i.

Den fortsatta polisutredningen

En polisutredning om bokföringsbrott kan avslutas fort om åklagaren saknar bevisning eller om du tillsammans med din försvarare kan tillrättalägga de missförstånd som föranlett misstanken. Om detta inte är möjligt kan en utredning ta många månader att färdigställa och det behöver ofta hållas flera förhör med dig och din försvarare. Fördelen är att du och din försvarare då har gott om tid att själva inhämta bevisning för att motbevisa det polisen påstår.

Rättegång och straff

Om åklagaren åtalar dig och du döms för bokföringsbrott så finns ofta goda möjligheter att begränsa straffet till villkorlig dom med böter eller samhällstjänst och därmed undvika ett fängelsestraff. Det är viktigt att alla omständigheter som kan tala för en mildare påföljd kommer till domstolens kännedom.

Önska en försvarare vid Ejder advokatbyrå med erfarenhet av bokföringsbrott

För att vara säker på att dina rättigheter som misstänkt tillvaratas så effektivt som möjligt så kan du önska att en av våra advokater vid Ejder advokatbyrå med erfarenhet av bokföringsbrott företräder dig.

Välkommen att kontakta oss!