Vi måste prata om midsommar – en guide till oväntade (men inte nödvändigtvis oönskade) barn

Nio månader efter midsommar infaller den 22 mars. Ungefär då kommer ett antal barn att ha sin allra första födelsedag. Nu skulle man såklart kunna fokusera på allt det magiska som är barnafödande och att man har fått en till familjemedlem. Men vi är jurister, så nedan följer en kort guide till… ehm, överraskningar.

Oväntade barn kan innebära att exempelvis frågor gällande underhållsbidrag eller vårdnadstvister blir aktuellt.

Barnets mamma och pappa

Att personen som har fött barnet förutsätts vara barnets moder kanske man inte behöver säga så mycket mer om. Det finns såklart situationer med samkönade par eller surrogatföräldraskap som kan göra detta annorlunda, men nu pratar vi om midsommarsex och överraskningsbarn. När det gäller fadern är det dock lite mer komplicerat. Om modern är gift med en man förutsätts han vara fadern, om det inte är så måste man fastställa faderskap.

Att fastställa faderskap

Att få faderskapet fastställt är viktigt av ett par olika skäl. Dels eftersom barnet har rätt till sitt ursprung men också eftersom detta har koppling till vårdnad, boende och umgänge med barnet. Det är socialtjänsten som utreder faderskap och utredningen kan vara olika omfattande, ofta kan det räcka med att den som menar att han är fadern skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerätten. Hur det än blir med detta så kommer stadsdelsförvaltningen att kontakta modern inom ett par veckor från nedkomsten för att se om det går att bekräfta faderskapet eller om en utredning ska ske, så detta är ingenting som ni behöver ta tag i själva.

Under alla omständigheter så önskar vi på Ejder Advokatbyrå er en glad midsommar, och grattis i förskott 😉