Utsatt för brott: hur högt skadestånd

Den som har utsatts för ett brott har ofta rätt till skadestånd. Storleken på skadestånd varierar men nedan följer en genomgång av vanliga brott och ungefärlig nivå av skadestånd.

Samtliga medarbetare vid Ejder Advokatbyrå åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, hos oss finns mångårig erfarenhet av brottmål. Har du utsatts för ett brott och vill önska någon av våra jurister kan du kontakta oss här.

Förhör målsägande

Ofta kan man som målsägande kallas till förhör långt innan processen i domstol sker. Att ha ett kompetent målsägandebiträde är viktigt eftersom förundersökningen lägger grunden för processen som sedan kommer att försäkra dig om din rätt till skadestånd. Målsägandebiträdet ser till att det under förhör belyses frågor som är viktiga för att du ska få så högt skadestånd som möjligt.

Målsägandebiträde

Du har rätt att önska vem du vill till ditt målsägandebiträde; önska någon från Ejder Advokatbyrå.

Misshandel

Brottsoffermyndighetens referatsamling kallas en katalog som redovisar domar och nivåer på skadestånd vid olika typer av brott. Slår man upp ”misshandel” finner man att ett knytnävsslag ofta ger cirka 5 000 kr i skadestånd, sparkar mot kroppen kan ge 15 000 kr och knivvåld utan allvarliga skador bedöms till cirka 30 000 kr.

Rån

Butiksrån leder ofta till skadestånd kring 12 000 kr, förutsatt att inget våld används, om så är fallet kan skadestånden gå upp till 20-30 000 kr.

Sexualbrott

Våldtäkt och människohandel i syfte att personen ska prostituera sig leder generellt till skadestånd som överstiger 100 000 kr.

Din advokat i Göteborg och Uddevalla

Vi på Ejder Advokatbyrå vet vad som ska lyftas fram för att rätt skadestånd ska dömas ut.

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.