Önska en försvarare

Är du misstänkt för ett brott har du rätt till en försvarsadvokat från Ejder Advokatbyrå. Meddela polisen om detta så kontaktar domstolen sedan oss om uppdraget.

Misstänkt för brott

När du delges misstanke om brott, vilket ofta sker i samband med att du kallas till förhör, ska du alltid begära en offentlig försvarare. Din försvarare ska se till att dina rättigheter tillvaratas och att ditt försvar sker på ett effektivt vis.

Du har rätt att själv önska vilken advokat du vill ska vara din offentliga försvarare. Domstolen ska då som huvudregel utse denna advokat till din offentlig försvarare. Du har även rätt i vissa fall till byte av advokat, tex om du har svårt att samarbeta med din nuvarande försvarare.

Vad kostar en försvarare

Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brotten kan du bli skyldig att betala tillbaka delar av kostnaden för din försvarare, det beror på din inkomst. Detta gör att det är viktigt att välja din försvarare med omsorg!
Även om domstolen bedömer att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt att anlita och få stöd från en privat försvarare. Våra advokater, och även vissa biträdande jurister som är särskilt lämpliga, åtar sig uppdrag som privat försvarare. För en sådan betalar inte staten utan det är du själv som står för kostnaden. Blir du slutligen friad kan du dock få rätt till ersättning för advokatkostnaderna i efterhand.

Vad gör en försvarare

En försvarare ska ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Detta innebär att din försvarare ska se till att det du har att säga faktiskt når fram och att det du vill ska hända sker.

Under förhör

Ser vi till att du inte säger eller gör någonting som försämrar dina chanser att bli frikänd.

Under förundersökningen

Utreder vi allt som kan vara till fördel för ditt försvar. Detta innebär att ligger på åklagaren för att få ut så mycket information som möjligt, vi ringer vittnen och i övrigt tar fram all information som skulle kunna hjälpa dig.

I domstol

Under huvudförhandlingen (i folkmun rättegången) är vi ett stöd och en coach. Vi berättar om hur domstolsprocessen kommer att gå till och om hur du bör svara på frågor för att maximera dina chanser.

Varför en försvarare från Ejder Advokatbyrå

En brottmålsprocess kan leda till att straff utdöms och även till omfattande skadeståndsskyldighet till målsäganden (den som blivit utsatt för brott). Att önska en advokat som kan tillvarata din rätt på ett kraftfullt och effektivt vis är oerhört viktigt. Ejder Advokatbyrå har bland landets mest nöjda klienter. Om du önskar en försvarsadvokat från oss får du alltid ett väl genomtänkt och aktivt försvar!