Misstänkt för penningtvätt

Begär en försvarare som förstår transaktioner

Penningtvätt handlar om att dölja ursprunget av pengar som har tjänats genom brottslig verksamhet. Ekonomisk brottslighet har en särställning hos åklagare, polisen och hos de advokater som hanterar denna typ av brott. Det handlar ofta om transaktioner som är svåra att sätta i sin rätta kontext och inte sällan om mycket omfattande utredningsmaterial. De advokater som är skickliga inom denna typ av brottslighet är få. Vi på Ejder Advokatbyrå har denna kompetens.

Är du kallad till förhör?

Råd ett: begär en advokat. Råd två: begär en advokat från Ejder Advokatbyrå. Råd tre: se råd två. I Sverige har man rätt att välja sin egen försvarsadvokat. Du meddelar i sådant fall polisen om att du vill önska en försvarare från Ejder Advokatbyrå.

Polisutredningen

Ekonomisk brottslighet, dvs ekobrott,  utreds av ekobrottsmyndigheten (även kallad EBM). Hos ekobrottsmyndigheten arbetar i skrivande stund cirka 600 åklagare, poliser, utredare och administratörer. En skicklig försvarsadvokat arbetar inte emot ekobrottsmyndigheten, utan för sin klients intressen. Ibland kan det vara så att man råder sin klient att vara tyst, men det kan också handla om att reda ut en mycket komplicerad situation och att rama in den på ett sådant vis att ekobrottsmyndigheten förstår att det inte handlar om brottslig verksamhet.

Rättegång och straff

Den som döms för penningtvätt riskerar fängelse upp till sex år, om brottet bedöms som grovt. Den som döms för grov ekonomisk brottslighet kan även få näringsförbud, det vill säga förbjudas från att driva företag – vilket kan vara ett mycket ingripande straff för de som är entreprenöriellt lagda.

Din försvarsadvokat är din rådgivare under processen hos polisen och, om det går så långt, i domstol.

Önska en försvarare vid Ejder advokatbyrå med erfarenhet av penningtvätt.

För att vara säker på att dina rättigheter som misstänkt tillvaratas så effektivt som möjligt så kan du önska att en av våra advokater vid Ejder advokatbyrå med erfarenhet av penningtvätt företräder dig.

Våra advokater önskas ofta som försvarare vid ekonomisk brottslighet. Har ni frågor om hur ni önskar en av våra advokater, eller vill ni anlita en privat försvarare, är ni välkommen att ringa oss på 031-38 38 200, eller använda formuläret nedan. Vi har kontor i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Vänersborg och Halmstad, men företräder klienter från hela landet. Välkommen att kontakta oss vid frågor!