Målsägandebiträde: När ett barn blivit utsatt för brott

Dagligen blir människor utsatta för brottsliga gärningar. Tyvärr är inte barn undantagna från denna verklighet. Utöver frågan om hur barnet kommer att må efter att ha blivit utsatt för ett brott blir det ganska snart också aktuellt att fundera kring vilka förväntningar som finns på barnet i en rättsprocess, om barnet har rätt till skadestånd, hur barnet kommer att påverkas av den kommande rättsprocessen samt vem man kan vända sig till med sina frågor.

En person som utsatts för brott kallas för målsägande. Är målsäganden ett barn har denne ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kostar ingenting och det är domstolen som bestämmer om ett målsägandebiträde behövs.

Målsägandebiträdets uppdrag är att tillvarata målsägandens intressen under rättsprocessen. Målsägandebiträdet ska även lämna stöd och hjälp till målsäganden. Stödet som målsäganden får av målsägandebiträdet kan exempelvis vara att följa med till polisförhör, att ha kontakt med domstolen, att ta fram egen bevisning som är till fördel för barnet och att föra talan om skadestånd vid rättegången.

Vad förväntas av barnet i en rättsprocess?

När någon har blivit utsatt för ett brott inleds en förundersökning som polisen leder tillsammans med åklagaren. Under förundersökningen håller polisen förhör med den misstänkte gärningsmannen, med målsäganden och med eventuella vittnen. När målsäganden är under 15 år hålls förhöret på barnahus. Lokalerna i ett barnahus är barnanpassade och de som träffar barnen är speciellt utbildade för det. Förhöret spelas in – detta eftersom barnet ska slippa närvara vid och utsättas för en eventuell huvudförhandling (rättegång). Förhöret spelas därefter upp i domstolen under rättegången.

Det är under förhöret som målsäganden ska berätta vad denne har blivit utsatt för. Endast polisen som finns med i förhörsrummet får ställa frågor till barnet. Polisen kan i sin tur få direktiv från åklagaren, försvararen och målsägandebiträde om vilka frågor som ska ställas. Ibland håller polisen ett förhör och ibland flera.

Vad kan barnet få i skadestånd?

Den som har utsatts för ett brott har ofta rätt till skadestånd. Storleken på skadeståndet varierar.

Det är viktigt att ha ett kompetent målsägandebiträde eftersom förundersökningen lägger grunden för processen som senare får betydelse i fråga om rätt till skadestånd samt storleken på skadeståndet. Målsägandebiträdet ser exempelvis till att frågor som gynnar målsäganden belyses för att generera ett så högt skadestånd som möjligt.

Hur kommer barnet att påverkas av rättsprocessen?

Alla barn är liksom alla vuxna människor olika. Hur barnet påverkas skiljer sig åt och kan inte på förhand förutses.

Du som förälder eller nära anhörig kan många gånger vara ett stort stöd för barnet. Trots att du inte är part i målet kan du ändå komma att snabbt bli involverad och utgöra en viktig del under rättsprocessen. Eftersom det under förundersökningen råder sekretess får du inte vara med på förhöret som hålls på barnahuset. Som barnets primära trygghet kan du dock göra barnet sällskap till förhöret samt vänta utanför förhörsrummet – vilket många gånger underlättar situationen för barnet. Även kontakten mellan barnet och målsägandebiträdet kan underlättas genom din försorg.

Utöver hjälpen från målsägandebiträdet finns även hjälp att få i form av samtalsstöd med olika funktioner i samhället som jobbar för brottsoffer. Fråga ditt målsägandebiträde så får du hjälp med att upprätta en sådan kontakt.

Ditt målsägandebiträde

Vi på Ejder advokatbyrå förordnas regelbundet av domstolar som målsägandebiträde för barn och har mångårig erfarenhet därav.

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande genom formuläret nedan så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.