Företag i kris: såhär överlever ni Corona

Befinner sig ert företag i en svår situation på grund av den pågående coronakrisen?

Det första steget mot en lösning är att acceptera situationens allvar och börja vidta åtgärder för att lösa den. Våra jurister vid Ejder advokatbyrå har lång erfarenhet av att hjälpa företag i kris.

Här följer några exempel på frågor som vi kan hjälpa er att hantera:

Säga upp eller permittera personal

Många företag har sett sin omsättning kraftigt gå ned på grund av coronakrisen vilket kan göra det svårt eller omöjligt att betala ut löner till anställda. Här kan ni som arbetsgivare gå in med tillfälliga permitteringar, dvs. tillfälligt sänka anställdas sysselsättningsgrad, eller säga upp anställda på grund av arbetsbrist. Arbetsrättsliga situationer måste dock alltid hanteras korrekt och det är lätt att göra fel. Vi biträder er i detta och ser till att allt sköts korrekt och effektivt.

Komma ur eller omförhandla avtal

Situationen med Corona är unik och det ger också unika möjligheter att komma ur eller omförhandla avtal. Du har kanske hört talas om uttrycket ”force majeure” dvs. oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på vanligt vis. Corona kan anses utgöra en sådan händelse. Vi kan hjälpa er se över era avtal och bedöma hur möjligheterna ser ut att komma ur avtal eller fortsätta avtalen men till förändrade villkor.

Förhandling med företagets fordringsägare

Om man som företag har mer skulder än man kan betala är det en god idé att vara öppna med detta till ens borgenärer istället för att sticka huvudet i sanden. Att ta ett samlat grepp och försöka förhandla med fordringsägarna om en skuldnedskrivning och betalningsplan är ofta enklare än man tror. Förstår fordringsägarna att det finns en avsevärd risk att företaget kommer att gå i konkurs så kommer de mycket sannolikt att acceptera en skuldnedskrivning för att säkra att de åtminstone får delvis betalt. Våra jurister har lång erfarenhet av den här typen av förhandlingar och kan hjälpa er hantera förhandlingen mot fordringsägarna.

Rekonstruktion

Om sådana åtgärder som ovan skulle visa sig otillräckliga så finns möjligheten att genomföra en formell rekonstruktion av ert företag. Syftet med en rekonstruktion är att företaget ska erhålla ett rättsligt skydd mot fordringsägarna under en tidsperiod för att på så vis få möjlighet att lösa de problem som för tillfället orsakar bolagets likviditetsproblem. Det finns flera fördelar med en rekonstruktion men bland de viktigare är att de anställdas löner kan betalas genom statliga lönegaranti. Vidare kan rekonstruktören få till en skuldnedskrivning gentemot företagets fordringsägare.

Företaget kan själva ansöka om rekonstruktion vid tingsrätten och då föreslå den advokat som de önskar ha som rekonstruktör.

Vi på Ejder advokatbyrå har lång erfarenhet av affärsjuridik såsom arbetsrätt, avtal samt obeståndsjuridik. VI har verktygen som behövs för att kunna hjälpa ert företag klara er igenom den här krisen. Desto tidigare ni får stöd av en kunnig jurist desto större är chansen att ert företag kommer ut ur den här krisen lika starka som innan krisen började.

Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni maila oss här, eller ringa oss på 031 – 38 38 200.