Företagsrekonstruktion ger ett företag möjlighet att sanera sin ekonomi och undvika konkurs. En av förutsättningarna för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik är att bolaget i fråga agerar tidigt och då kontaktar en advokat med specialistkompetens för vidare rekonstruktionsplanering.

Ejder Advokatbyrå kan biträda er vid rekonstruktion av ert företag genom att agera rekonstruktör för ert företag under rekonstruktionstiden.

Boka ett möte

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion ger ett företag möjlighet att sanera sin ekonomi och undvika konkurs. En av förutsättningarna för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik är att bolaget i fråga agerar tidigt och då kontaktar en advokat med specialistkompetens för vidare rekonstruktionsplanering.

Ejder Advokatbyrå kan biträda er vid rekonstruktion av ert företag genom att agera rekonstruktör för ert företag under rekonstruktionstiden.

Rekonstruktion steg för steg

  • Rekonstruktionsansökan ges in till tingsrätten.
  • Tingsrätten fattar beslut rekonstruktion och utser den rekonstruktör som företaget önskat. Alla skulder fryses.
  • Företagets anställda får lön genom den statliga lönegarantin.
  • Underrättelse om borgenärssammanträde skickas till företagets fordringsägare.
  • Rekonstruktionen pågår och verksamhetsförändringar genomförs.
  • Eventuell förlängning av rekonstruktionen sker var tredje månad.
  • Ackordsförhandlingar genomförs om nedskrivning och betalning av skulder.
  • Rekonstruktionen avslutas.
  • En rekonstruktion är ett relativt snabbt förfarande och tar som regel mellan tre till tolv månader.

Så hjälper vi dig i rekonstruktionen

Våra specialister inom obeståndsjuridik har kompetensen och erfarenheten att hantera det affärsmässiga omställningsarbete som krävs vid en rekonstruktion. Såväl juridisk som ekonomisk kompetens ger förutsättningarna för att lyckas med rekonstruktionen och återfå en lönsam verksamhet. Om du kontaktar oss kan vi ge dig råd huruvida en rekonstruktion är ett lämpligt alternativ i just er situation.

Önska en rekonstruktör

Vill ni önska någon av Ejder Advokatbyrås medarbetare som er rekonstruktör är ni välkommen att meddela tingsrätten om detta i er ansökan.

Ni kan även kontakta oss genom formuläret nedan om ni vill ha mer information om hur man ansöker om en rekonstruktör.