En till dig och en till mig, en till dig och en till mig – om bodelning

Ett äktenskap kan sluta på två vis, antingen genom att någon dör eller genom skilsmässa. Kanske inte den mest upplyftande av tankar, men icke desto mindre.

Vad ingår?

När du och din respektive går skilda vägar ska bodelning ske. Vad som ska ingå i en bodelning bestäms utifrån en rad olika faktorer. Utgångspunkten är att all egendom ska ingå. Men det kanske fanns ett arv som var villkorat om att det skulle vara ditt och bara ditt. Men vad händer om du har köpt någonting annat för arvet? Eller om det finns ett äktenskapsförord?

Ni kan avtala!

Vissa som kommer till oss har redan en klar bild av hur de vill att deras gemensamma egendom ska delas upp. I sådana fall står vi huvudsakligen till tjänst genom att uttrycka er gemensamma vilja i ett avtal.

Annars finns domstolen

Andra kommer inte alls överens. I sådana fall hjälper vi dig genom gå igenom och kategorisera era tillgångar. Vi lämnar sedan över ett förslag till din före detta om hur era egendomsförhållanden ska se ut efter bodelningen. Om hen inte går med på förslaget kan vi driva igenom ett rättvist resultat genom en domstolsprocess.

Detta kan ofta sätta punkt för en infekterad situation, så att ni båda kan gå vidare!