1 573 kr i underhållsstöd eller 4 600 kr i underhållsbidrag?

Om du tror att du betalar mer än vad du rimligtvis borde eller får ett för litet stöd, kan du kontakta oss på 031-38 38 200 eller maila oss här, så hjälper vi dig.

Om barnet bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern enligt lag betala ett underhåll. Minimumunderhållet fastställs årligen av Försäkringskassan och ligger för närvarande på 1573 kr för barn upp till 15 år. Detta kallas underhållsstöd och kan dyka upp vid fall av vårdnadstvister.

Om den underhållsskyldige föräldern tjänar bra är denne ofta skyldig att betala mer än de 1573 kr som utgår enligt underhållsstödet. Ett sådant större underhåll kallas underhållsbidrag och betalas av den underhållsskyldige föräldern direkt till boendeföräldern.

Räkna ut hur stort underhållet är

För att räkna ut hur mycket som den underhållsskyldige föräldern ska betala utgår man från respektive förälders inkomst och utgifter och jämför dessa för att kunna bestämma hur stor del av barnets behov som ska täckas av den underhållsskyldige föräldern. Sedan räknar man ut barnets behov bland annat utifrån ett grundbelopp som fastställs av försäkringskassan årligen tillsammans en rad andra faktorer.

Om den underhållsskyldige har en avsevärt högre inkomst än boendeföräldern kan ett så kallat standardtillägg utgå. Standardtillägget är avsett att utjämna skillnader i levnadsstandard så att barnets upplevelse hos respektive inte skiljer sig för mycket åt; om barnet hos den ena föräldern får privatlektioner i tennis men hos den andra föräldern knappt har råd med nya kläder så finns det sannolikt utrymme för ett standardtillägg. Standardtillägget kan uppgå till tusentals kronor och är delvis direkt kopplat till den underhållsskyldige inkomster och utgifter men påverkas också av andra faktorer i det enskilda fallet.

Många föräldrar går i åratal utan att veta att de betalar 1000-tals kronor för mycket eller får 1000-tals kronor mindre i månaden än vad som är rätt enligt lag. Det går även att kräva att den underhållsskyldige på underhållsbidrag upp till tre år tillbaka i tiden om han eller hon försummat att betala korrekt summa.