Vi ses i rätten – att driva in skulder i domstol

Behöver du hjälp med en fordran, antingen en som du har eller en som du har emot dig, så kan vi hjälpa. Kontakta oss i sådant fall på: 031-38 38 200 eller maila oss här.

Detta är andra delen i en tudelad serie om skulder och indrivning av desamma. I första delen gick jag igenom vad Kronofogden kan göra för eller mot dig, beroende av vilken sidan om skulden du befinner dig på.

En allvarsam plats

Att bli indragen i en domstolsprocess kan uppfattas som en mycket hotfull handling för många, och det kan det såklart också vara avsikten från personen som inledde processen. Fast om man ser till vad domstolen egentligen är, så handlar det bara om en myndighet som lyssnar på vad ni har att säga och sedan bestämmer vem som får rätt. Men oaktat detta så upplever många domstolen som en skrämmande plats.

Småmål

Under de senaste årtiondena har man kunnat se en klar strävan från staten att se till att vanliga människor ska ha tillgång till rättvisa genom att förenkla processen, och i vissa fall göra den billigare. I enklare mål, så kallade ”småmål” eller ”FT-mål” på domstolsjargong, har parterna i regel inga advokater och domstolen kommer ofta att medverka mer aktivt för att utreda vad tvisten består i. Huvudregeln i domstol är till skillnad från detta att ”parterna förfogar över processen”, alltså att domstolen bara får döma över det som du lägger fram. Om du sedan inte vet vad som är relevant, utifrån lagen, kan det vara lätt att missa att lägga fram någonting kritiskt. Vilket i sådant fall kan göra att du får en dom mot dig när du egentligen borde ha haft den med dig. På grund av detta slänger sig ofta jurister med uttrycket: ”det är skillnad på att ha rätt och att få rätt”.

Kostnader

Ytterligare en faktor att hålla i åtanke om du ska gå till domstol eller om du har blivit indragen i en domstolsprocess är att det kan bli dyrt! Om du dessutom förlorar kan det bli väldigt dyrt, eftersom du då riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader såväl som dina egna. Sedan kan det såklart bli mycket dyrare att inte gå till domstol eftersom det kan innebära att du inte får en betalning som du rimligen borde haft!

Men det finns sätt att minimera processkostnaderna: se till att ni har en försäkring som inkluderar rättsskydd, läs mer om detta här! Ta kontakt med en advokat tidigt, det kan vara värt att lägga några tusenlappar på en utredning och/eller ett kravbrev som skickas från advokatbyrån, eftersom dessa ofta får samma effekt som ett brev från Kronofogden.

Fördelar med att gå till domstol är att:

  • du får ett beslut från domstolen även om motparten invänder
  • det i många fall ökar motivationen att göra upp i godo, alltså att komma överens innan domstolen dömer.

Nackdelar med att gå till domstol är att:

    • det kan bli dyrt
    • det är komplicerat.

Ejder Advokatbyrå är specialiserade på process i domstol. Vi hjälper dig även med ansökningen om rättsskydd eller rättshjälp, alltså för att se om du kan få ersättning för dina advokatkostnader genom din försäkring eller från staten.