Vårdnad – När det inte är annat än bråk, bråk, bråk

Problemet

Kommer du inte längre överens med den andre föräldern i frågor som rör ert barn? Kanske har ni kommit till en punkt där er kommunikation inte består av annat än skrik och förolämpningar. Det kan då vara dags att erkänna att det inte längre är till era barns bästa att ni fortsätter utöva vårdnaden gemensamt.

Vårdnaden

Att vårdnaden utövas gemensamt innebär att varje förälder har rätt att bestämma och kan vägra att exempelvis ändra barnets folkbokföringsadress, ansöka om pass eller skriva in barnet vid en viss skola. Om relationen mellan dig och den andre föräldern är fylld av konflikt är risken stor att ni inte heller kommer överens i dessa frågor. Att försöka utöva vårdnaden gemensamt är många gånger i sig en grogrund för konflikt.

Om du istället utövar vårdnaden ensam kan du ensam fatta de nödvändiga besluten som barnet behöver. Ensam vårdnad kan också leda till att föräldrarna har mindre att bråka om och minskad konfliktnivå mellan föräldrarna är alltid bra och lugnande för barnet.

Lösningen

För att få till en ändring i vårdnaden måste man ansöka hos tingsrätt och det är rekommenderat att du i så fall anlitar en advokat som hjälper dig. Din advokat hjälper dig att fokusera och lyfta fram det som är viktigt i rättsprocessen och se till att du och ditt barn får det bästa utfallet. Kostnaderna för advokaten täcks i regel via hemförsäkringen eller genom att staten står för kostnaderna.

Känner du att du nått vägs ände i försöken att samarbeta med den andre? Befinner du dig redan i en domstolsprocess? Kontakta oss så bestämmer vi tid för en konsultation där vi kan ge dig råd och hjälp.