Uppsägning: då har du rätt till skadestånd

Det svenska arbetstagarskyddet är starkt, om det utnyttjas. Tyvärr är det ofta så att många arbetstagare låter sig skrämmas från att få sin rätt.

Ejder Advokatbyrå är specialiserade mot arbetsrätt och har mångårig erfarenhet av arbetsrättstvister. Ejder Advokatbyrå företräder både arbetstagare och arbetsgivare. Generell information om arbetsrätt hittar ni på vår sida om det rättsområdet här.

Nedan följer en sammanfattning av hur svenska domstolar ser på frågan om uppsägningar och skadestånd.

Ekonomiskt skadestånd

Vid en uppsägning är det inte ovanligt att arbetsgivaren håller inne lön eller andra ersättningar, ofta utan någon rätt att göra det. Om arbetstagaren orsakats en ekonomisk skada genom en olaglig uppsägning har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. Ofta är det oproblematiskt att räkna ut storleken på ekonomiskt skadestånd. Grundläggande i svensk rätt är att skadestånd av denna typ ska försätta den skadelidande i samma situation som om händelsen som orsakade skadan aldrig hade skett, men utan att någonting extra för ”sveda och värk” utgår.

En sak som är värd att hålla i åtanke är att uppsägningslön är semesterersättningsgrundande.

Allmänt skadestånd

Även kallat ideellt skadestånd, vilket ska ersätta den kränkning som en olaglig uppsägning innebär.

I ett fall från 2012 sa en skola upp sin rektor huvudsakligen med hänvisning till dennes olämpliga inlägg på social media. Inläggen som var av sexuell natur hade uppmärksammats i media. Uppsägning skedde och tvist uppstod. Domstolen kom fram till att saken hade fått orimliga proportioner i media (chockerande eller hur!) och bedömde att skolan hade gjort en felbedömning vid uppsägningen. Ett skadestånd om 80 000 kr utdömdes på grund av detta, vilket är ett aningens högre skadestånd än normalt.

Försvårande omständigheter

Vid en genomsyn av praxis kan man se att ett antal omständigheter har lyfts fram som försvårande, dvs som har lett till ökat skadestånd.

Lång tid i anställning leder typiskt sett till två saker. Dels blir det svårare att säga upp ”trotjänare” vid misskötsamhet, eftersom arbetsgivaren måste anstränga sig mycket mer avseende varningar, tillrättavisningar, omplaceringar och utbildningar innan en uppsägning kan komma i fråga. Tid i anställning kan även påverka storleken på skadestånd, det vill säga högre vid längre…

Huruvida personen som har blivit uppsagd har en svår situation i sitt privata liv kan också spela in. Eller om fallet fått spridning i media. Ett av de högsta skadestånd som delats ut till en person vid uppsägning utgick till en präst, som sagts upp från sin tjänst. Skadestånd utgick med 220 000 kr; där blev prästen i och för sig både uppsagd och sedan avskedad.

Din advokat i Göteborg

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.