Storlek på underhållsbidrag

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd

Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd om ditt ex inte kan eller inte vill betala underhållsbidrag, där det senare utgår genom avtal eller genom ett beslut av en domstol.

Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § föräldrabalken och kan vara olika stort beroende på hur god ekonomi föräldrarna har och hur barnets behov ser ut. Försäkringskassans underhållsstöd uppgår till 1 573 kronor i månaden oavsett er respektive ekonomi eller barnets behov. Om barnet får underhållsbidrag (från den andre föräldern) med 1 573 kronor eller mer kan barnet inte samtidigt få underhållsstöd (från Försäkringskassan).

Om ni får underhållsstöd från Försäkringskassan kommer Försäkringskassan att kräva det beloppet från den andre föräldern.

Beräkning av barnets behov

Beräkningen av barnets behov utgår som grund från en schablon, tidigare fastställdes den av Socialstyrelsen. Schablonen används dock även fortsättningsvis ofta av tradition och dess storlek beror på hur gammalt ditt barn är. Barn i åldern 0–6 år förväntas ”kosta” 65 % av gällande prisbasbelopp, i åldern 7–12 år 80 % och i åldern fr.o.m. 13 år 95 %. För år 2018 blir detta 2 465 kr, 3 033 kr respektive 3 602 kr i månaden. Till detta läggs individuella kostnader, såsom utgifter för idrott, resor, mediciner m.m. Om en viss utgift ska ersättas genom ett underhåll framgår inte klart av lagen, utan detta bör du prata med din advokat om så får denne bedöma om det är rimligt utifrån de domstolsavgöranden som finns på området.

Beräkning av underhållsbidrag

Underhållsbidraget utgår efter en ekvation där man först räknar fram respektive förälders ekonomiska överskott. Om den ena föräldern har 5 000 kr var efter hyra och normala levnadsomkostnader och den andre har 20 000 kronor kvar så kan man utgå från att den senare ska stå för 4/5 av barnets ekonomiska behov. Till detta kan även ett så kallat standardtillägg utgå, så att barnets levnadsstandard ska hållas jämn även när barnet inte är hemma hos den föräldern som har starkast ekonomi. Det finns domstolsavgöranden om att ett standardtillägg om 2000 kronor i månaden kan utgå i fall som ovan, det vill säga när den ekonomiskt starkare föräldern har ett överskott uppgående till 20 000 kronor per månad. Vi kan hjälpa dig med all nödvändig juridik inom underhåll som betalas mellan föräldrarna.