Missuppfattningar inom arbetsrätten – ”arbetsbrist” betyder inte det du tror.

Mången gång där en person har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, särskilt under en högkonjunktur, blir arbetstagarna ifråga konfunderade eller flyende förbannade! ”Detta är ett svepskäl, det finns ingen arbetsbrist – det går ju superbra för företaget”, vilket mycket väl kan vara sant, detta har dock ingenting att göra med det juridiska begreppet arbetsbrist att göra. Utifrån ordalydelsen vore det inte alls konstigt om arbetsbrist uppkom då det inte finns tillräckligt mycket för alla att göra och vissa arbetstagare därigenom har blivit överflödiga. Detta är förvisso en situation som inryms under ”arbetsbrist”. Men det är inte den enda.

Uppsägning på grund av organisationsskäl vore antagligen mer tydligt i många fall.

Ta exemplet där en arbetsgivare vill säga upp en avdelning för att kunna lägga ut arbetet som den avdelningen gör hos en bemanningsfirma. Detta är utan vidare helt tillåtet i den svenska arbetsrätten. Arbetsgivaren har alltså en långtgående rätt att efter eget godtycke planera verksamheten. Vi på Ejder Advokatbyrå kan hjälpa dig med arbetsrätt.

Hur vet man att arbetsbrist är det egentliga skälet?

Det arbetsgivaren inte får göra är att använda ”arbetsbrist” som en täckmantel för vad som i själva verket är en uppsägning på grund av personliga skäl – så kallad fingerad arbetsbrist. Den senare situationen uppkommer ofta när arbetsgivare vill bli av med en arbetstagare, på grund av anledningar som hänför sig till arbetstagarens person, men där arbetsgivaren vet att skälen kanske inte väger så tungt. Det är ofta här som planen att uppge svepskälet ”arbetsbrist” kläcks, utifrån föreställningen att detta inte går att motbevisa. Vilket ibland stämmer och ibland inte.

I många fall har en uppsägning där det handlar om fingerad arbetsbrist föregåtts av diskussioner, förhandlingar, varningar och facklig inblandning. I sådana fall kan det bli en smal sak för arbetstagarsidan att göra sannolikt vad det egentliga skälet är, i ett sådant fall skulle arbetsgivarsidan sedan få en brant eller omöjlig uppförsbacke rörande att det faktiskt föreligger arbetsbrist.

Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni maila oss här, eller ringa oss på 031 – 38 38 200.