Misstänkt för narkotikabrott – frikänd eller tio års fängelse

Kallad till förhör

Att kallas till förhör kan vara omskakande, men det gäller att hålla huvudet kallt och ta bra beslut. Det absolut första man ska göra när man blir kallad till ett förhör är att önska en offentlig försvarare – dvs en försvarsadvokat. Det absolut värsta man kan göra är att dyka upp själv och förvänta sig att man ska kunna snacka sig ur situationen. Den senare typen av tänk tenderar att försätta en i situationer som inte går att få ogjorda. Så å Ejder Advokatbyrås vägnar, vårt första råd är: önska en försvarare från Ejder Advokatbyrå.

Ringa narkotikabrott

Straffet för ringa narkotikabrott varierar mellan böter och fängelse i högst sex månader

Narkotikabrott av normalgraden

Straffet för narkotikabrott (av normalgraden) uppgår till fängelse i högst tre år.

Grovt narkotikabrott

Straffet för grovt narkotikabrott varierar mellan fängelse i två år och fängelse i sju år.

Synnerligen grovt narkotikabrott

Straffet för synnerligen grovt narkotikabrott varierar mellan fängelse i sex år och fängelse i tio år.

Olovlig befattning med narkotikaprekursorer

Detta innebär icke tillåten hantering av sådana ämnen som kan användas för framställa narkotika. Straff för detta brott varierar mellan böter och fängelse i sex år, beroende av om brottet bedöms som ringa, av normalgraden eller grovt.

Medhjälp till narkotikabrott

De så kallade osjälvständiga brottsformerna handlar om medverkan eller brott som inte har fullbordats, till exempel medhjälp till narkotikabrott. Straff för sådan brottslighet är ofta lägre än för den som döms för den självständiga brottsformen, tex narkotikabrott. Den som döms för medhjälp till grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott kan dock få ett mycket långt fängelsestraff. När det gäller denna typ av brottsmisstanke finns det dock ofta mycket utrymme för försvaret att påverka utfallet.

Gradindelningen

Tidigare gick domstolarna strikt efter olika tabeller då straff utmättes. Sedan 2011 har saken dock nyanserats. Numera ser domstolarna till omständigheterna kring brottet, bland annat vilken typ av narkotika det gäller, om det har rört sig om en organiserad verksamhet, om försäljning har skett och i sådant fall till vilka.

Offentlig försvarare

En advokat som är specialiserad inom brottmål kallas för försvarare eller försvarsadvokat. En sådan kan förordnas som offentlig försvarare. Medan polisen och åklagarens uppdrag går ut på att vara objektiva behöver en försvarare bara se till ett intresse, den misstänktes.

Den som är misstänkt för narkotikabrott och behöver en kompetent försvarsadvokat är välkommen att önska någon från Ejder Advokatbyrå. Meddela i sådant fall polisen om att ni önskar en försvarare från Ejder Advokatbyrå.
Har ni frågor är ni även välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan, eller genom att ringa vår växel på 031-38 38 200. Vi finns i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Uddevalla, Vänersborg, Alingsås och i Halmstad. Vi åtar oss även uppdrag inom orter där vi inte har kontor. Välkommen att kontakta oss för mer information om detta!