Misstänkt för bedrägeri – frikänd eller fängelse i sex år

Kallad till förhör – begär en försvarare från Ejder Advokatbyrå

Om du blir misstänkt för bedrägeri är det första du ska göra att begära av polisen att du får en offentlig försvarare (även kallad försvarsadvokat) med erfarenhet av bedrägeribrott. Du måste själv förklara för polisen vilken advokat som du önskar ha som din offentliga försvarare. Du kan dock enbart meddela polisen att du vill ha en försvarare från Ejder Advokatbyrå.

En anmälan om bedrägeri kan ofta handla om missnöje eller missförstånd

Många anmälningar som kommer in till polisen handlar om affärstransaktioner som inte har gått till på det viset, eller lett till det resultatet, som anmälaren har önskat. Det är i dessa fall sällan det anmälda ”brottet” rent faktiskt är brottsligt. Det kan lika gärna handla om att anmälaren har försatt sig själv i en situation där hen inte har varit beredd på konsekvenserna, tex en förlustaffär.
Bedrägeribrottet är uttryckt, i brottsbalken, som:

”den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri”.

Bedrägeribrottet, liksom de flesta andra brott, är uppdelat i två delar: 1) själva handlingen och 2) avsikten. Detta innebär att den som ska fällas för bedrägeri måste, förenklat, ha haft för avsikt att begå ett brott före handlingen fullbordades. Den juridiska termen för detta heter ”uppsåt”.

Bedrägeri straff

Ringa bedrägeri kallades tidigare för bedrägligt beteende. Detta brott kan medföra straff mellan böter och fängelse i högst sex månader. Bedrägeri av normalgraden kan leda till fängelse i högst två år medan grovt bedrägeri kan leda till ett lägsta fängelsestraff om två år och ett högsta om sex år.

Att tänka på under polisförhör

Skillnaden mellan taktik och strategi handlar om kortsiktiga handlande och långsiktiga mål. Ett fundament inom alla rättsstater är rätten att inte medverka till att klarlägga sin egen skuld. Detta uttrycks ofta som ”rätten till tystnad”. Det är ofta fördelaktigt att utnyttja den rätten under polisförhör, men inte alltid. Din försvarsadvokat ger dig råd om hur du ska agera utifrån de specifika förutsättningarna i ditt fall.

Rättegång

Din försvarsadvokat är även vid din sida om polisutredningen leder till en domstolsprocess. Då ska försvararen verka för att din sak läggs fram på det vis som är mest fördelaktigt för dig.

Ett kompetent försvar

Vi på Ejder Advokatbyrå kan brottmål. Du kan känna dig trygg med en försvarare från Ejder Advokatbyrå vid din sida. Du är alltid välkommen att meddela polisen om att du önskar en försvarare från Ejder Advokatbyrå om du blir misstänkt för bedrägeri.

Ejder Advokatbyrå finns i Stockholm, Nyköping, Göteborg, Alingsås, Vänersborg, Uddevalla och Halmstad. Vi åtar oss även uppdrag utanför nämnda orter, kontakta oss för mer information.