Kan jag få skadestånd om jag blivit kränkt på min arbetsplats?

Du har rätt att få skadestånd om du utsatts för kränkande särbehandling enligt diskrimineringslagen och din arbetsgivare inte fullgjort sin skyldighet att utreda och åtgärda problemet. Arbetsgivaren är då skyldig att betala skadestånd till dig på ca 50 000 kr enligt nuvarande rättspraxis.

En arbetstagare som upplever att hen blir är utsatt för kränkande särbehandling ska kunna anmäla detta till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns rutiner för att ta emot sådana anmälningar.

Arbetsgivaren ska förebygga kränkande behandling

Arbetsgivaren ska systematiskt utreda orsakerna till att kränkande särbehandling förekommer så att riskerna för hälsa och olycksfall kan förebyggas i framtiden. Detta gäller alla typer av kränkande särbehandling oavsett om de är kopplade till diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen exempelvis kön, etnicitet, religion, ålder m.m.

Skyldighet att utreda diskrimineringar och trakasserier

Om diskriminering eller trakasserier är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen åligger det dock en skyldighet att utreda och åtgärda enskilda trakasserier som du som anställd anmäler. Om arbetsgivaren inte uppfyller denna skyldighet enligt diskrimineringslagen ska ett skadestånd betalas till den utsatte arbetstagaren om ca 50 000 kr.

Hur den kränkning som du utsatts för ska bedömas rättsligt kan vara svårt att göra på egen hand. Om du upplever att du utsatts för kränkning på din arbetsplats är du välkommen att kontakta oss här för att boka en inledande konsultation.