Får man tacka nej till en omplacering?

Om du skiljs från din anställning på grund av personliga skäl och arbetsgivaren saknar godtagbara skäl för omplaceringen är svaret ja du kan säga nej.

Om arbetsgivaren däremot vill omplacera en arbetstagare på grund av omstrukturering är detta normalt sett tillåtet i och med att arbetsgivaren anses ha rätt att leda och fördela arbetet. Som arbetstagare har du dock rätt att tacka nej till en omplacering under vissa förutsättningar vilket är en begränsning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Denna principen om att vissa omplaceringar kan ses som uppsägningar kallas bastubadarprincipen och etablerades genom Arbetsdomstolens dom i mål AD 1978 nr 89:

Målet handlade om en anställd inom pappersindustrin som påträffades medan han badade bastu under arbetstid och på grund av detta omplacerades han till en tjänst innebärande okvalificerade arbetsuppgifter, ändrad arbetstid och lägre löneförmåner. Arbetsgivaren hävdade i det fallet att omplaceringen skulle godtas eftersom den anställde brutit mot flera säkerhetsföreskrifter genom sitt agerande.

Arbetsdomstolen uttalade i målet att vissa särskilt ingripande omplaceringar måste kunna underkastas rättslig prövning såsom om de vore uppsägningar. Omplaceringar ska ses som uppsägningar för det fall att:

  • omplaceringen fått särskilt ingripande verkningar, och
  • omplaceringen skett av personliga skäl hänförliga till arbetstagaren, och
  • det saknas godtagbara skäl till omplaceringen.

Bedömningen om en omplacering är acceptabel får göras från fall till fall och du är välkommen att kontakta oss här för att boka ett möte och få råd.