Bodelningsförrättare

Om du är i en bodelningsprocess där förhandlingarna rörande ett frivilligt bodelningsavtal har havererat eller går orimligt långsamt, så kan en bodelningsförrättare vara svaret.

Vid Ejder Advokatbyrå åtar sig advokat Simon Boson uppdrag som bodelningsförrättare. Vill ni ansöka om att få Simon Boson vid Ejder Advokatbyrå utsedd till er bodelningsförrättare kan ni använda formuläret här.

Bodelning för sambor och makar

En bodelningsförrättare är en advokat som utses av tingsrätten för att ombesörja bodelningen mellan samborna eller makarna som ska gå isär. Bodelningsförrättaren ska vara neutral i förhållande till parterna, och ska besluta om bodelning enligt lag.

Hur lång tid tar det?

Det beror mycket på parterna själva. Bodelningsförrättaren kallar parterna till ett möte, där parterna får berätta om sin egendom och vad de är oeniga om. Bodelningsförrättaren kan sedan inhämta ytterligare utredning, till exempel värderingar. Ärendet är ofta klart för beslut efter detta. Detta innebär att om parterna är djupt oeniga så kan bodelningsförrättarens beslut ta mycket kortare tid än vad det hade tagit parterna att nå enighet, eller vad det hade tagit ena parten att bara ge upp och ge efter.

Hur mycket kostar en bodelningsförrättare?

Ofta mycket mindre än vad det hade kostat parterna att anlita sina respektive ombud för att sedan nå en frivillig överenskommelse. Exakt kostnad beror dock på omständigheterna i fallet.

Hur ansöker man om en bodelningsförrättare?

För att få en bodelningsförrättare utsedd ansöker man hos tingsrätten där minst en av parterna bor. Man måste också betala ansökningsavgiften till tingsrätten, som i skrivande stund uppgår till 900 kr.

Ejder Advokatbyrås formulär för ansökan om bodelningsförrättare hittar du här. För generell information om bodelning, se här.

Din advokat i Göteborg Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.