Barn och umgänge – 2 sätt att lösa konflikten

Efter en separation är föräldrarna ofta i konflikt och den ena föräldern har inte alltid sitt barns bästa för ögonen. Kanske använder han eller hon till och med barnet som ammunition för att göra ditt liv svårt?

Det lilla barnet

Är barnet litet är det vanligt att barnet har sitt fasta boende hos den ena föräldern och att den andra föräldern har ett visst umgänge med barnet. Ju äldre barnet bli desto mer omfattande kan umgänget vara, som tumregel kan man säga att barnet för varje år kan vara borta ytterligare en dag i följd från sin boendeförälder; dvs. är barnet två år gammalt kan det vara borta två dagar i följd, är barnet tre år gammalt kan det vara borta tre dagar i följd och så vidare.

Barnets rätt till umgänge

Det är viktigt att förstå att det är barnet som har rätt till umgänge och inte tvärtom. Men om umgänget med den andre föräldern inverkar negativt på barnet så bör umgänget minskas eller kanske helt upphöra.

Barnets rätt att träffa mor- och farföräldrar och släkt

Barnet har inte en direkt rätt att träffa sina mor- eller farföräldrar utan det är snarare upp till föräldrarna att tillse att detta sker.

Ofta är det dock inte så att den ena föräldern förhindrar umgänge med mor- eller farföräldrarna på grund av någonting som de senare har gjort, utan på grund av att föräldern inte vill ha någon kontakt med den andra förälderns släktgren. Men detta är ingenting som mor- eller farföräldrarna kan stämma om i domstol, utan om de vill träffa sitt barnbarn måste detta ske genom att de övertalar föräldrarna om rimligheten i att barnet har kontakt med sin släkt.

Mor- och farföräldrarna får alltså, i den mån de kan, se till att umgänget är så pass balanserat på deras sida släkten att de i sin tur kan vara med på ett hörn.

1. Att avtala om umgänge eller boende

Det är inte nödvändigt att gå till domstol för att få till en umgängesreglering utan detta kan föräldrarna komma överens om i ett avtal. Om Socialnämnden godkänner avtalet får det samma effekt som om domstol hade beslutat i frågan. Vi kan hjälpa dig i kontakten med den andre föräldern för att få till stånd ett avtal.

2. Domstolens beslut om umgänge eller boende

Om ni inte kan komma överens om var barnet ska bo eller hur omfattande umgänget ska vara kan du ansöka hos tingsrätten om att umgänget istället ska vara så som du önskar. Det är rekommenderat att du i så fall anlitar en advokat som hjälper dig.

Advokatens roll i en tvist om vårdnad och umgänge

Din advokat hjälper dig att fokusera och lyfta fram det som är viktigt i en rättsprocess och se till att du och ditt barn får det bästa utfallet. Kostnaderna för advokaten täcks i regel via hemförsäkringen eller genom att staten betalar om försäkring saknas.

Känns det som att du nått vägs ände i försöken att få till en vardag som fungerar för dig och ditt barn? Befinner du dig redan i en domstolsprocess? Kontakta oss så bestämmer vi tid för en konsultation där vi kan ge dig råd och hjälp.