Återkallat körkort

Det kan finnas flera orsaker till varför Transportstyrelsen väljer att återkalla ett körkort, eller varför Transportstyrelsen ibland överväger att återkalla ett körkort. Vanliga orsaker är misstänkt rattfylleri, fortkörning och andra överträdelser av trafikregler, men det finns också många andra orsaker till varför ett körkort återkallas.

Vad är spärrtid?

När Transportstyrelsen återkallar ett körkort beslutar dom oftast om något som kallas spärrtid. Det är en tid inom vilket ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.

Varning istället för återkallelse eller nedsättning av spärrtid

Om det föreligger speciella omständigheter finns möjlighet att helt och hållet låta bli att återkalla ett körkort. I andra hand finns också möjligheten att korta ned spärrtiden. När Transportstyrelsen bedömer de speciella omständigheterna tittar dom på omständigheterna vid körningstillfället, körkortsinnehavarens personliga förhållanden och dennes behov av körkort. När det gäller behov av körkort så kan det handla om att man har ett arbete som är helt avhängigt ett körkort, t.ex. arbeten som lastbilschaufför, taxichaufför eller liknande.

Utöver det så tittar Transportstyrelsen även på hur lång tid det har gått från trafikförseelsen eller brottet, fram till dess att körkortsingripandet sker. Ibland har det t.ex. gått så lång tid att det saknas grund för ett körkortsingripande av trafiksäkerhetsskäl. Det kan det då räcka med att man får en varning istället.

Vi kan hjälpa dig

Behöver du hjälp i ditt ärende med Transportstyrelsen är du välkommen att kontakta oss på Ejder Advokatbyrå. Vi kan bl.a. hjälpa dig med att skriva yttrande till Transportstyrelsen eller överklaga Transportstyrelsen beslut till domstol.

Välkommen!