Advokater kostar pengar, se till att någon annan betalar!

Alla affärer innebär i någon mån ett risktagande. En affär kan gå dåligt rent faktiskt eller bara i förhållande till motpartens förväntningar. Lagar kan överträdas och böter kan ådras. Överlägset mer ofta än sällan så beror lag- eller avtalsbrottet på något slags misstag, snarare än att det skedde med vilje. Det finns dock sätt att dämpa effekten av det som inte går att förutse.

Other peoples money

I många företagsförsäkringar finns det någonting som kallas för rättsskydd. Alltså den del av försäkringen som täcker dina advokatkostnader, och ibland din motparts advokatkostnader. Fast varför skulle du vilja ha en försäkring som täcker din motparts advokatkostnader? Eftersom i de allra flesta fall så kommer den förlorande parten att bli tvungen att betala både sina egna och motpartens advokatkostnader, detta blir alltså en del av domen. Att försäkringsbolaget plockar upp notan i denna del innebär ofta en kännbar lindring.

Som din hemförsäkring, fast bättre!

Många har hört talas om att de har rättsskydd i sin hemförsäkring, den gäller för dig som privatperson, men inte för dig som företagare. Det finns även skillnader på din privata försäkring och din företagsförsäkring.

För det första så har den privata försäkringen ett tak, det vill säga den ersätter typiskt sett bara advokatkostnaderna som motsvaras av att ta en tvist till tingsrätten. Vill du överklaga tingsrättens dom så kan du behöva stå för din och din motparts advokatkostnader, om du förlorar det vill säga.

För det andra så kanske du bara får en viss del ersatt från försäkringsbolaget ur din privata försäkring, oftast så får du betala 1/5 av advokatkostnaderna själv. Förutom att det ofta utgår en självrisk vid processens början, så ersätter din företagsförsäkring därefter normalt hela advokatkostnaden!

Räkna med bråk

I många fall så blir advokatkostnaderna en del av kalkylen rörande om det är värt att gå vidare i processen, eller om du ska göra upp i godo. Det vill säga om du ska betala motparten för att försvinna. Kostar detta mindre än vad du kan förväntas betala för advokaten så kanske det är värt det. Detta har såklart alla advokater fullständig koll på, och det kan därför bli en del av strategin.

Vad kan det till exempel leda till att det finns ett tak på din hemförsäkring men inte på företagsförsäkringen? Säg att du har blivit avskedad från din arbetsgivare och väljer att stämma i domstol om detta. Du vinner övertygande i tingsrätten! Men motparten, företaget, ger sig inte utan väljer att överklaga till hovrätten. Om företaget förlorar så kommer deras försäkringsbolag att betala deras och dina advokatkostnader, om du förlorar så kommer du att få stå för båda. Tror du att vetskapen om detta kan göra dig mer benägen att gå med på en förlikning? Jag tror det!

”Det beror på”

Ni som är observanta ser att jag har skrivit ”ofta”, ”normalt” och ”typiskt sett”, på många ställen. Anledningen till det är eftersom försäkringar har försäkringsvillkor, och dessa ser olika ut. Så leta upp de allmänna villkoren för din företagsförsäkring och se över delen som heter ”rättsskydd”, finns det inget sådant: se för guds skull till att skaffa det då! Har du rättsskydd: se över vad den täcker och om ni måste betala en självrisk för att ta rättsskyddet i anspråk.

De som tar kontakt med en advokat gör ofta så efter att de har legat sömnlösa under en längre tid med tankar om: ”ska jag?”, ”ska jag inte?”, ”vad kommer detta att kosta?”, ”det kanske löser sig om jag bara ligger stilla och inte tänker på det?” Fullständigt i onödan. Se till att informera dig om företagets rättsskydd så har du kokat ner processen till att bara röra det rent affärsmässiga. Vad kostar det? En självrisk! Vad kostar självrisken? X kronor. Är det värt det? Ja!