Att driva in en skuld

Behöver du hjälp med en fordran, antingen en som du har eller en som du har emot dig, så kan vi hjälpa. Kontakta oss i sådant fall på: 031-38 38 200 eller maila oss här.

Detta är första delen av två i en serie om skulder och indrivning. I denna första del ska jag gå igenom betalningsföreläggande och vad Kronofogden kan göra för eller mot dig. I den andra delen, som kommer nästa vecka, ska jag gå igenom fördelar och nackdelar med att ta saken till domstol.

Kan inte, vill inte!

Skulder uppkommer huvudsakligen av två anledningar: eftersom du antingen inte kan eller inte vill betala.

Om du har att göra med en person som inte kan betala kan det vara värt att ställa dig frågan om oförmågan tillfällig. Om det är så kan det i många fall vara rationellt att bara förlänga betalningsfristen, eller meddela att du inte tänker gå till Kronofogden eller domstol, utan bara tänker låta dröjsmålsränta löpa till dess att du får betalt.

Om personen å andra sidan inte vill betala bör du först klargöra varför. Är personen missnöjd med produkten som du har levererat? Har hen en motfordran (eller fått för sig att hen har en motfordran)? Menar personen att ni inte har ett avtal?

Kronofogden

Rent krasst så kan vem som helst vända sig till Kronofogden av vilken anledning som helst. Om du vill ha Kronofogdens hjälp med att driva in en skuld behöver du bara fylla i en blankett där du i stora drag anger hur mycket du kräver och varför du kräver detta, du ska även betala en ansökningsavgift om 300 kronor.

Många tror att det bara är inkassobolag eller liknande som kan använda sig av Kronofogdens hjälp, men så är inte fallet. Om du har en fordran och personen som du kräver denna av (gäldenären) inte har någon rimlig anledning till att inte betala, annat än att hen är slö med betalningar så kan detta vara en bra metod. Det du ansöker om, genom Kronofogden, i sådant fall är ”betalningsföreläggande”.

Istället för att bara skicka krav efter krav till din gäldenär så kan ett brev från Kronofogden påskynda betalningsprocessen en hel del. Jag har åtminstone hört många resonera som så att: ”alltså egentligen kände jag inte att jag ville betala, men jag ville ju inte få en prick i registret”.

De fall där det kan vara meningslöst att ansöka om betalningsföreläggande är då du vet att motparten kommer att ha en invändning i sak, det vill säga att personen bestrider betalning eftersom hen menar att du inte har utfört tjänsten som utlovat eller liknande. I sådant fall kan Kronofogden inte hjälpa ytterligare, utan du får då välja om du vill ta ärendet vidare till domstol.

Fördelarna med betalningsföreläggande är att:

  • det är en enkel process
  • det är en billig process.

Nackdelen är att:

  • det är en svag process, alltså om motparten bjuder något som helst motstånd funkar inte processen.

Ejder Advokatbyrå är specialiserade på processföring i domstol och hos myndigheter. Vi hjälper dig även att med ansökningar om rättsskydd, alltså för att se till om du kan få ersättning för våra kostnader genom din försäkring eller från staten.

Behöver du hjälp med en fordran, antingen en som du har eller en som du har emot dig, så kan vi hjälpa. Kontakta oss i sådant fall på: 031-38 38 200 eller maila oss här.