Hästar är förutsägbart oförutsägbara

En tävlingshäst som man köper för att använda till banhoppning, dressyr eller fälttävlan är i ett hänseende ett köp och en investering; i ett annat hänseende är det istället ett partnerskap som ingås mellan dig och din häst för att uppnå era framtida mål tillsammans. En sådan häst blir ofta som en familjemedlem.

När man provrider sin häst är den frisk, stark och följsam. Det är den hästen man betalar för och det är så man förväntar sig att den ska fortsätta vara. Efter köpet visar det sig att hästen är motstridig, uppvisar hälta, är sjuk och gör inte annat än att kosta stallpengar, foderpengar och veterinärkostnader. Innan du vet ordet av har du betalat mer till veterinären än till säljaren!

Om din häst visar sig ha någon sjukdom, nervositet eller annat förhållande som gör att hästen inte lever upp till dina förväntningar vid köpet ska du omedelbart meddela säljaren om detta oavsett om du har bestämt dig för att kräva ersättning eller inte. Om du inte omedelbart meddelar säljaren om problemen kan du förlora din rätt att senare kräva ersättning för felen.

För problem med hästen som inte funnits vid köptillfället kan du kräva ersättning av köparen. Du kan få tillbaka en del av eller hela summan som du betalade för hästen. Dessutom kan du få ersättning för veterinärkostnader, stallkostnader och foderkostnader.

Kontakta oss genom att klicka här så ger vi dig råd.