GDPR, del 1: 173 anledningar till att bry sig

Denna vecka gästbloggar Ejder Advokatbyrå på foretagande.se

Vad är GDPR?

Under de senaste åren har rätten att glömmas diskuterats flitigt, alltså att du ska ha rätten att be till exempel Google att ta bort vissa sökresultat som gäller dig. Detta och mer regleras i GDPR, den nya EU-gemensamma datalagstiftningen som träder ikraft den 25 maj 2018. GDPR betyder General Data Protection Regulation, och är alltså ett generellt skydd för personuppgifter som sparas.

Detta är första delen av tre i en serie om GDPR.

Läs hela artikeln på https://www.foretagande.se/e-handel-din-hemsida/gdpr-del-1-173-anledningar-till-att-bry-sig/