Framtidsfullmakt – problemet med mallar

Den 1 juli 2017 trädde lagen om Framtidsfullmakt i kraft, vilket gör det möjligt att planera för tiden då åldern börjar ta ut sin rätt.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare, där du själv i förväg kan utse personen som ska se till ditt bästa (fullmaktshavaren). Du kan själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut.

När gäller den inte?

Det finns områden som fullmakten inte kan gälla för, till exempel att bestämma över sjukvård eller att bekräfta faderskap.

När börjar den gälla?

Fullmakten kan börja gälla genom att personen som du har utsett till fullmaktshavare bedömer att kraven för att den ska bli gällande är uppfyllda, det vill säga att personen som har utfärdat fullmakten inte längre är kapabel att ta hand om det som fullmakten gäller. Fullmakten kan också börja gälla genom att en domstol beslutar att den ska träda ikraft.

Varför?

Det är omöjligt att planera för alla eventualiteter. Men om du har en person i ditt liv som du vet kan se efter dina intressen om eller när du inte längre kan göra det själv, då kan du upprätta en framtidsfullmakt.

Vad är det för fel på mallar?

När man upprättar ett avtal utgår man från sitt egna perspektiv, vilket är ett mynt med två sidor. Det positiva är att det väsentliga, utifrån personen som skriver avtalet, brukar komma fram tydligt. Det negativa är att personen ofta ignorerar allt som hen tycker är oviktigt eller otrevligt.

Jurister gör också avväganden, men bedömningen ser annorlunda ut. Det som ”känns” viktigt är nämligen inte alltid viktigt rent objektivt. Till exempel så kanske det redan finns en tvingande reglering i lag kring någonting som du tycker är viktigt. Säg till exempel att någon upprättar en framtidsfullmakt eftersom hen har fått ett sjukdomsbesked: ”den här fullmakten ska gälla för NN, att bestämma i alla angelägenheter som rör min vård…” och så vidare.

Fullmakten kanske är otroligt tydlig, komplett med bakgrund och syfte. Men den gäller inte! Framtidsfullmakter kan inte gälla för beslut som rör sjukvård. Ett snabbt möte med din lokala advokat hade ordnat detta. Inte genom att hen hade kunnat upprätta någon annan handling som hade varit bättre, någon sådan finns inte i det här fallet – men du hade fått vetskap om hindret och hade kunnat spara din energi till annat.

”Det måste väl vara skrivet på korrekt juridiska?”

Ytterligare ett vanligt fenomen är att personer som skapar sina egna handlingar utifrån mallar ofta anstränger sig för att skriva dom på ”juridiska”, det vill säga på ett snårigt och gammaldags språk, gärna med många ”såtillvida” och ”icke förty”. Vilket gör handlingen mindre tydlig, snarare än mer. Detta är nämligen kärnan i det hela, att skriva ett bra avtal handlar ofta om att skriva det man menar riktigt tydligt – snarare än på ”rätt sätt”! Min erfarenhet är att: om man värderar substans före form hamnar man ofta rätt.

Du kan få hjälp

Det enklaste sättet att upprätta en Framtidsfullmakt är att ta hjälp av en av våra jurister, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Vi hjälper dig även att utforma fullmakten på det vis som är mest relevant för din situation.