Ett fel eller problem med en köpt häst Vad du som säljare eller köpare bör tänka på när tvist uppstår.

Hur hästtvister startar

En tvist mellan köpare och säljare av hästar börjar som regel med att köparen upptäcker att hästen på något vis avviker från vad köparen förutsatte vid köpet. Det kan visa sig att hästen har någon slags rörelsestörning (uppvisar hälta, ömhet) eller kanske upptäcks ett problem som ännu inte givit något symptom i samband med en röntgen (exempelvis cystor eller kissing spine)

Reklamation

I detta skede bör man som köpare omedelbart meddela säljaren om problemet (reklamation) även om man kanske ännu inte hunnit utreda saken fullständigt. Om man som köparen inte iakttar nödvändiga frister att reklamera eller inte utreder saken grundligt finns stor risk att detta försätter en i ett svårt läge i en senare domstolsprocess.

Anlita ett kunnigt ombud

Om du som köpare eller säljare finner dig i en situation där ett problem i den köpta hästen upptäckts så är du välkommen att kontakta oss för vidare råd.