Stockholm

Advokat och jurist i Stockholm

Vår resa började med ett kontor i Göteborg. Därefter har vi etablerat oss med kontor i Stockholm och i flera andra städer i södra Sverige. Du hittar vårt kontor på Sturegatan i Sundbyberg. Utöver privata klienter förordnas vi ofta av tingsrätter, förvaltningsrätter och olika myndigheter. Hos oss finns erfarna advokater och jurister med hög kompetens inom områden som brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och migrationsrätt. När du behöver hjälp och rådvigning av en advokatbyrå i Stockholm finns vi där för dig.

Advokatbyrå som är experter inom brottmål och familjerätt

Inom Ejder Advokatbyrå har vi advokater som är specialiserade inom brottmål och särkilt ekonomisk brottslighet – till exempel bokföringsbrott och skattebrott. Ekonomisk brottslighet kräver goda kunskaper inom ekonomi och den straffrättsliga regleringen, vi har den kompetensen.

Vid känsliga mål som handlar om tvister där barn är inblandade, som vårdnadstvister kring boende och umgänge, är det viktigt att du som klient får ett ombud som står för lyhördhet och engagemang. För oss är det även betydelsefullt med ett stort mått av finkänslighet, detta för att situationen för barnet ska bli så skonsam som möjligt. Hos oss kan du få hjälp av experter inom familjerätt när det gäller juridisk hjälp och rådgivning. Tillsammans med oss bevakar du din och ditt barns rätt i tvisten.

Arbetsrätt och affärsjuridik – vi hjälper dig i Stockholm

Ett av de bredaste rättsområden är affärsjuridik. Det innefattar allt från arbetsrätt och avtal till immaterialrätt och rekonstruktioner. När det gäller just arbetsrätt kan det ofta bli känslosamt för de inblandade. Mål som rör uppsägning eller avsked kan ha sin grund i en konflikt av något slag. Vid dessa tillfällen är det viktigt att du tar den hjälp som krävs utifrån. Detta för att din rätt ska bevakas från ett tidigt skede och så att du får ta del av det som du har rätt till. Vi har stor erfarenhet som arbetsrättsjurister och bistår gärna med juridisk hjälp och rådgivning.

Besöksadress

Sturegatan 3,
172 31 Sundbyberg

Telefon

031 – 38 38 200

E-mailadress

info@ejderadvokat.se

Inga fält hittades.