Södertälje

Advokat inom brottmål i Södertälje

Ejder Advokatbyrå är särskilt specialiserade inom brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde. Vi åtar oss alla typer av uppdrag, tex sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott och vapenbrott.

Vi åtar oss uppdrag avseende ekonomisk brottslighet (så kallade ”ekobrott”), där vi har lång erfarenhet av försvar gällande bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt. Biträde inom ekonomisk brottslighet kräver goda kunskaper inom det straffrättsliga systemet såväl som inom ekonomi, vi har rätt kompetens. Ni är välkommen att kontakta oss vid frågor.

Besöksadress

Wedavägen 1 B,
152 42 Södertälje

Telefon

031 - 38 38 200

E-mailadress

info@ejderadvokat.se

Inga fält hittades.