Nyköping

Advokat och jurist i Nyköping

Under 2021 öppnade Ejder Advokatbyrå vårt kontor i Nyköping. Vi sitter på en central adress i närheten av Stora Torget mitt i staden. Nyköping blev vårt sjunde kontor sedan starten i Göteborg. Sedan dess har vi etablerat oss på ett antal olika orter i södra Sverige och även i Stockholm. Våra advokater och jurister har bred erfarenhet och hög kompetens inom många olika rättsområden som exempelvis familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och brottmål. När du har behov av juridisk hjälp och rådgivning finns vi där för att hjälpa till. Bland våra klienter finns både privatpersoner och företag. Vi brukar även förordnas på regelbunden basis som offentliga biträden av tingsrätter, förvaltningsrätter och myndigheter.

Advokatbyrå med expertis inom familjerätt

Ett av de områden där vi oftast bli anlitade inom är familjerätt. Det kan röra sig om till exempel vårdnadstvister och frågor kring ensam och delad vårdnad, boende och rätt till umgängestid. Om behovet skulle uppstå av en advokat eller jurist inom familjerätt i Nyköping så finns vi där för dig. Eftersom detta ofta är känsliga ärenden är det särskilt viktigt för oss att ta oss an ditt mål med lyhördhet, engagemang och finkänslighet. Det sista är särskilt viktigt för oss med tanke på att situationen ska bli så skonsam som möjligt för barnet eller barnen som är involverade. Vi kan garantera dig att vi kommer att bevaka din och ditt barns rätt i målet på bästa möjliga sätt.

Hjälp av jurist med fastighetsaffärer

Den största affären du gör i ditt liv som privatperson är oftast köpet eller försäljningen av en bostad. Det är stora belopp inblandade och det kan uppstå en rad olika frågeställningar. Detta regleras främst i jordabalken, men det kan ändå finnas behov av juridisk rådgivning för att säkerställa att allt går rätt till inom ramarna för fastighetsrätten. Vi hjälper även företag vid köp och försäljningar av fastigheter. Upplåtelser av arrenden och servitut samt lokalupplåtelser är exempel på andra ärenden där det kan behövas juridisk expertis för att se till så att dina rättigheter, skyldigheter och ekonomiska intressen bevakas. Vi har stor erfarenhet och kunskap kring mål gällande fastigheter av olika slag.

Besöksadress

Idrottsvägen 10,
611 62 Nyköping

Telefon

031 - 38 38 200

E-mailadress

info@ejderadvokat.se

Inga fält hittades.