Göteborg

Advokatbyrå i Göteborg

Ejder Advokatbyrå har kontor på flera orter runt om i södra Sverige samt Stockholm. Vårt första kontor öppnade vi i Göteborg där vi är centralt belägna i en lokal på Kungsgatan. Hos oss finns erfarna advokater och jurister inom många områden som exempelvis brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och migrationsrätt. Utöver privata klienter förordnas vi ofta som offentliga biträden av tingsrätter, förvaltningsrätter och även olika myndigheter. När du behöver hjälp eller rådgivning av en advokatbyrå i Göteborg finns vi där för dig.

Erfaren familjerättsadvokat i Göteborg

Familjerätt är samlingsnamnet på de rättsområden som behandlar familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter mot varandra. Detta är ett av de områden där vi oftast bistår med juridisk hjälp, rådgivning och är med i domstolar. Som familjerättsadvokater är det viktigt för oss att vi är lyhörda och engagerade i ditt mål. Eftersom barn är inblandade är det särskilt viktigt för oss med finkänslighet, för att situationen ska bli så skonsam som möjligt för barnet. Vi bevakar din och ditt barns rätt i målet.

Stor erfarenhet av brottmål och vårdnadstvister

Några av de rättsområden där vi ofta bistår med juridisk rådgivning eller agerar ombud är brottmål och vårdnadstvister. Vid brottmål har du rätt till en offentlig försvarare. Vi åtar oss både offentliga försvararuppdrag som uppdrag som privat försvarare. Ta kontakt med oss om du är misstänkt för eller har blivit utsatt för brott så hjälper vi dig genom rättsfallet. Vid vårdnadstvister är det viktigt att lyfta fram allt som är till barnets bästa, vi hjälper våra klienter med just detta. 

Besöksadress

Kungsgatan 28,
411 19 Göteborg

Telefon

031 - 38 38 200

E-mailadress

info@ejderadvokat.se

Inga fält hittades.