Vill ni anställa utomeuropeiska arbetstagare. Ejder Advokatbyrå är certifierade hos Migrationsverket, vilket innebär att en ansökan om arbetstillstånd genom oss hamnar i ”snabbspåret” och behandlas mycket fortare än andra ansökningar.

Boka ett möte

Arbetstillstånd

Vill ni anställa utomeuropeiska arbetstagare. Ejder Advokatbyrå är certifierade hos Migrationsverket, vilket innebär att en ansökan om arbetstillstånd genom oss hamnar i
”snabbspåret” och behandlas mycket fortare än andra ansökningar.

Arbetsgivare

Vi biträder ett stort antal internationella företag i arbetstillståndsärenden. Det handlar ofta om gruppansökningar för arbetskraft från länder utanför EU som kommer för att arbeta i Sverige.

Vi bistår bland annat vid utredningar av huruvida de villkor arbetsgivaren erbjuder ligger på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen, vilket är ett krav för att arbetstillstånd ska kunna erhållas.

Vi tar hand om hela processen, från utannonsering av tjänsten fram till att Migrationsverket fattar sitt beslut om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.

Medsökande

Vill era arbetstagare ta med sina familjer, hjälper vi även till med detta. Besluten om medsökandens uppehållstillstånd meddelas samtidigt som huvudsökandens beslut om arbetstillstånd i Sverige. Familjen får alltså sina beslut lika fort som den som söker uppehållstillstånd på grund av arbete.

Förlängning och kontroll av anställningsvillkor

Vill du som arbetsgivare försäkra dig om att dina anställda som redan har arbetstillstånd erhåller rätt lön, semesterförmåner, försäkringar och övriga anställningsvillkor som måste vara uppfyllda för att Migrationsverket ska kunna bevilja förlängning av arbetstillståndet när det går ut, så kan vi hjälpa er att se över detta.

Ni är välkommen att kontakta oss